Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht"

Naam Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 oktober 1872
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

17/18-11-1872, 18-05-1898

Goossens van Eyndhove nr. 187
Opmerkingen

De vereniging is ontbonden bij Koninklijk Besluit van 02-05-1898 en heropgericht op 22-11-1897 (bron: Staatscourant 18-05-1898).