Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam

Naam Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 februari 1888
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om den handel in goederen te bevorderen en al zoodanige maatregelen te nemen en regelingen te treffen als in het belang van den goederenhandel in het algemeen en den termijnhandel in goederen in het bijzonder zullen blijken wenschelijk te zijn.

Staatscourant

10-04-1888, 01-11-1890

Goossens van Eyndhove nr. 2671