Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Talitha Kûmi" Zetten 1856-06-13 nr. 59

04-07-1856
19-06-1886
13-03-1886
09-07-1889

Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige Idioten Den Haag 1856-09-12 nr. 53

24-09-1856
09-05-1879
18-07-1885

Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Vereeniging tot instandhouding van een Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen Montfoort 1857-05-03 nr. 49

14-05-1857
22-12-1859

Vereeniging "Gesticht der Heilige Ursula" Posterholt 1857-06-05 nr. 49

13-06-1857
13-10-1887

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaarschool a/d Overtoom onder Sloten e.a. Sloten (NH) 1857-07-13 nr. 43

24-07-1857

Vereeniging "Rotterdamsche Diergaarde" Rotterdam 1857-09-15 nr. 63

26-09-1857
07-04-1882
25-04-1886

Vereeniging voor Christelijke belangen Leiden 1858-01-22 nr. 107

02-02-1858
11-04-1879

Vereeniging tot droogmaking van de Tienhovensch-Maarsseveensche Plassen Maarsseveen 1858-03-30 nr. 71

09-04-1858
19-04-1859
08-09-1865

Vereeniging "het Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Gereformeerde Geërfden" Nijkerk 1858-06-03 nr. 81

12-06-1858

Vereeniging "Het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders" Utrecht 1858-08-23 nr. 18

08-09-1858
07-11-1888
18-07-1890

Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858-10-18 nr. 54

27-10-1858
21-01-1870
05-02-1884

Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Vereeniging "tot verschaffing van betere en gezondere Woningen aan den Arbeidersstand te Harlingen" Harlingen 1859-04-12 nr. 76

23-04-1859
08-09-1878
09-02-1898

Inrichting voor Doofstommen-onderwijs Rotterdam 1859-04-20 nr. 49

03-05-1859
31-01-1877
20-01-1886
09-02-1889
16-11-1893
13/14-12-1903

Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Vereeniging voor Christelijke belangen Franeker 1859-05-05 nr. 50

14-05-1859

Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord 1859-07-07 nr. 83

16-07-1859
13-02-1861
22-03-1878
04-04-1888
15-11-1888
10-02-1894

Akademie van Beeldende Kunsten Den Haag 1859-09-12 nr. 24

20-09-1859
20-10-1869
25-07-1874
15-12-1887

Utrechtsche Zendingsvereeniging Utrecht 1859-12-05 nr. 50

11-12-1859
01-04-1888

Vereeniging tot "verbetering van het onderwijs te Borne" Borne 1859-12-30 nr. 84

07-01-1860
10-09-1889

Onderofficieren-Societeit der afdeeling Dienstdoende Schutterij Rotterdam 1860-01-17 nr. 59

25-01-1860
16-10-1897
20-03-1902

Vereeniging tot verbetering der arbeiderswoning te Zwolle Zwolle 1860-03-21 nr. 64

31-03-1860
29-06-1889

Vereeniging voor de Deutsche Innere Mission voor Nederland Rotterdam 1860-04-20 nr. 48

28-04-1860

Vereeniging "Zeerust" Den Haag 1860-05-27 nr. 62

03-06-1860

Twentsche Vereeniging tot bevordering van Nijverheid en Handel Enschede 1860-08-22 nr. 51

31-08-1860
10-03-1866
26-05-1877

Vereeniging "Tielsche Zwem- en Badinrigting" Tiel 1860-08-31 nr. 59

12-09-1860

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers Den Haag 1860-10-13 nr. 56

24-10-1860
05-07-1878

Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Maatschappij tot bevordering van Nijverheid in het Westerkwartier der provincie Groningen Grijpskerk 1860-11-03 nr. 61

14-11-1860
03-07-1872
15-04-1888

Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860-11-07 nr. 52

14-11-1860
13-06-1863
07-04-1865
19-02-1869

Derde Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden Utrecht 1860-11-20 nr. 45

28-11-1860
14-08-1866
11-09-1890
08-04-1899

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Den Helder 1861-02-26 nr. 14

23-03-1871

Algemeene Nederlandsche Typographische Hoofdvereeniging Utrecht 1861-03-19 nr. 44

28-03-1861

Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Visschers der Reederijen te Katwijk aan Zee en te Noordwijk aan Zee Katwijk en Noordwijk 1861-04-05 nr. 54

17-04-1861
17-03-1891

Vereeniging der Christelijke School van Zegwaard en Zoetermeer Zegwaart 1861-04-19 nr. 96

02-05-1861
23-04-1891

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde Amsterdam 1861-05-21 nr. 67

30-05-1861
10-05-1878
17/18-06-1888

Vereeniging eener Bewaar- en Handwerkschool Sommelsdijk 1861-06-06 nr. 43

15-06-1861

Enschedésche Vereeniging ten doel hebbende het verstrekken van woningen aan den arbeidersstand Enschede 1861-06-27 nr. 39

16-07-1861
30-10-1894

Vereeniging tot instandhouding van het "Fonds tot ondersteuning van Weduwen en Weezen der Onderwijzers in de provincie Drenthe" Assen 1861-10-08 nr. 98

24-10-1861
12-01-1885

Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid Rotterdam 1861-10-30 nr. 80

15-11-1861
13-09-1866
10-07-1872

Vereeniging tot oprigting en instandhouding eener Protestantsche Bewaarschool Zeist 1861-11-06 nr. 62

20-11-1861
09-01-1892

Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap Den Haag 1861-11-14 nr. 64

04-12-1861
27-05-1869
03-01-1871
23-05-1872
09-01-1891
31-01-1893

Vereeniging "Nijverheid" Leeuwarden 1861-12-07 nr. 60

22-12-1861
27-09-1870
23-06-1872
27-11-1885

Vereeniging "tot Nut der Armen" De Rijp 1861-12-19 nr. 109

03-01-1862
01-03-1872

Vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde Heerde 1861-12-26 nr. 103

11-01-1862
07-03-1872
18-11-1891

Vereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der Kweekschool voor Zeevaart Leiden 1862-01-04 nr. 85

30-01-1862
14-06-1866
18-01-1880
19-06-1880
06/07-07-1902

1856-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.