Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

De Kerkelijke Kas Hasselt 1889-08-19 nr. 1

15-01-1890

Harlinger IJsvereeniging Harlingen 1895-04-13 nr. 1

06-06-1895
30-08-1900

1895-02-08
"Afdeeling Leens" van het Genootschap van nijverheid in de Provincie Groningen Leens 1895-03-26 nr. 1

25-05-1895

1895-01-01
Handels- en kantoorbedienden-vereeniging Utrecht 1894-01-17 nr. 1

02-03-1894

1893-06-15
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Steenwijk 1873-05-02 nr. 1

06-08-1873
17/18-10-1897
12-04-1902

Vereeniging tot bevordering van geestelijke belangen Alkmaar 1871-04-10 nr. 1

24-05-1871

Landbouwvereeniging "Nieuweroord en omstreken" Hoogeveen 1898-02-15 nr. 1

27/28-02-1898

1897-03-01
Patroonsvereeniging "Bouwkring" Vlissingen 1895-01-25 nr. 1

24/25-02-1895

1894-08-15
Zutphensche Spekslagersvereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Slagersbond Zutphen 1895-01-24 nr. 1

19-02-1895

1894-11-21
Vereeniging "Het Eereteeken van belangrijke krijgsverrichtingen", afdeeling Leeuwarden Leeuwarden 1888-01-17 nr. 1

04-04-1888
21-01-1893
10-11-1897

Vereeniging tot beheer en instandhouding der bestaande Spaarbank te Amerongen Amerongen 1888-03-27 nr. 1

03-05-1888

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Sparta" Rotterdam 1886-04-11 nr. 1

21-05-1886

Christelijke Jongelingsvereeniging "Gideon" te Ommelanderwijk-Zuidwending Ommelanderwijk 1897-12-30 nr. 1

16/17-01-1898

1897-05-26
Vereeniging tot verbetering van het paardenras voor Heenvliet en omstreken Heenvliet 1896-03-19 nr. 1

27-05-1896

1895-12-18
Schiedamsche Vereeniging "Aeschijlus" Schiedam 1874-11-27 nr. 1

24-02-1875

Christelijke Jongelingsvereeniging "Liefde en Vrede" Vlaardingen 1877-02-22 nr. 1

14-06-1877
04-03-1885
06-04-1887
20-01-1893
02-03-1895

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam 1874-01-22 nr. 1

16-04-1874
18-10-1879
11-09-1884
18-10-1890
28/29-06-1903

1873-06-03
Christelijke muziekkorps "Wilhelmina-korps", met de kernspreuk Fillipensen IV:8 Oosterend (Fr) 1898-12-23 nr. 1

13-01-1899

1898-10-01
Hulpbank te Amersfoort Amersfoort 1868-10-04 nr. 1

15-10-1868
14-09-1871
13-10-1897

Romboutsvereeniging Amsterdam 1899-01-19 nr. 1

31-01-1899

1897-08-05
Vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs Arnhem 1896-01-15 nr. 1

14-02-1896

1895-09-23
De Rotterdamsche IJsclub Rotterdam 1895-12-27 nr. 1

04-03-1896

1895-10-01
Scherm- en Gymnastiekvereeniging "Oefening kweekt Kunst". Den Helder 1885-02-20 nr. 1

14-04-1885

Vereeniging van burgemeesters, secretarissen en ontvangers in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Terneuzen 1893-02-24 nr. 1

18-03-1893

Vereeniging tot het verschaffen van toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893-04-05 nr. 1

04/05-06-1893

Roomsch-Katholieke Volksbond "St. Joseph van Nieuwenhagen" Nieuwenhagen 1901-02-05 nr. 1

28-02-1901

1900-09-16
Veenarbeidersbond "Eendracht" Tweede Exloërmond 1901-01-12 nr. 1

27/28-01-1901

1900-02-03
Genootschap van Leeraren aan de Nederlandsche Gymnasiën en Hoogere Burgerscholen Arnhem 1870-01-21 nr. 1

02-03-1870

Armenzorg Delft 1893-02-04 nr. 1

26/27-02-1893

Leidsche cricket- en voetbalvereeniging Leiden 1894-04-06 nr. 1

27-04-1894

1893-09-16
Werkliedenvereeniging "Hulp in Nood" Zevenhuizen (ZH) 1894-02-08 nr. 1

20-03-1894

Vereeniging tot bevordering van de plaatselijke belangen van Ede en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer aldaar en in de omstreken Ede 1897-04-07 nr. 1

24-04-1897

1897-02-12
Nederlandsche oudheidkundige bond Amsterdam 1899-05-16 nr. 10

04/05-06-1899

1899-01-07
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Tielsche Ziekeninrichting Tiel 1886-03-01 nr. 10

24-03-1886
29-08-1901

Vereeniging ter bevordering van tuin- en landbouw in Limburg Maastricht 1899-05-09 nr. 10

20-05-1899

1864-02-18
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel Tilburg 1899-04-06 nr. 10

20-04-1899

1898-02-10
Winkel-Vereeniging "De Eendragt" Arnhem 1872-05-24 nr. 10

29-06-1872

Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp" Rotterdam 1900-02-10 nr. 10

24-02-1900

1893-01-01
Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Vereeniging van kantoorbedienden Dordrecht 1894-09-29 nr. 10

26-10-1894

1869-04-20
Landbouwbelang Poortugaal 1898-04-05 nr. 10

22-04-1898

1898-01-01
Algemeen Belang Lonneker 1888-01-03 nr. 10

22-03-1888
21/22-02-1892
21/22/23-05-1899

Vereeniging tot instandhouding en bevordering der belangen van Opvoeding en Onderwijs Steenbergen 1872-01-18 nr. 10

10-03-1872
25-08-1900

Onderlinge Vereeniging van de ballasters, toetuigers en steenkolenwerkers, onder de zinspreuk "Ontwaakt bij tijds" Nieuwediep 1876-03-30 nr. 10

17-06-1876

De Rederijkerskamer of het Tooneelgezelschap "Ons Genoegen" Sexbierum 1887-03-29 nr. 10

08-06-1887

De Kerkelijke Kas Ermelo 1891-03-11 nr. 10

24-04-1891

Edamsche Athleten-Club "Volharding" Edam 1900-03-23 nr. 10

08/09-04-1900

1898-05-15
Dorps Landbouwvereeniging te Havelte Havelte 1897-02-09 nr. 10

28-02/01-03-1897

1894-01-01
Wijkvereeniging "Pniël" Den Haag 1885-03-14 nr. 10

29-04-1885

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.