Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Zwolsche Zeil-en Roeivereeniging Zwolle 1889-04-26 nr. 40

21-07-1889

Zwolsche vleeschhouwersvereeniging Zwolle 1900-10-31 nr. 97

20-11-1900

1900-06-20
Zwolsche vereeniging van bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten Zwolle 1902-03-15 nr. 24

26-03-1902

1902-01-13
Zwolsche vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en de verfraaiing van de stad en omstreken Zwolle 1896-07-25 nr. 58

11-09-1896

1895-11-04
Zwolsche spekslagersvereeniging Zwolle 1899-06-12 nr. 59

25/26-06-1899

1898-09-01
Zwolsche Schippers-IJsclub Zwolle 1889-04-09 nr. 60

08-06-1889

Zwolsche industrie- en huishoudschool voor meisjes Zwolle 1898-05-20 nr. 54

05/06-06-1898

1898-03-30
Zwolsche hengelaarsvereeniging "Ons genoegen" Zwolle 1898-06-13 nr. 52

30-06-1898

1893-07-09
Zwolsche Handelsvereeniging Zwolle 1884-04-25 nr. 30

15-06-1884
25-02-1891

Zwolsche Handelsreizigers-vereeniging Zwolle 1897-04-15 nr. 3

07-05-1897

1897-01-16
Zwolsche Gymnastiekvereeniging Zwolle 1878-05-23 nr. 27

27-07-1878
25-04-1885
05-02-1892
28-05-1896

Zwolsche Athletische club Zwolle 1898-12-21 nr. 33

01/02-01-1899

1893-10-01
Zwolsch Comité tot bevordering van den Handel Zwolle 1884-10-14 nr. 64

29-11-1884

Zwemvereeniging "het IJ" Amsterdam 1892-10-31 nr. 24

23-11-1892

1892-09-16
Zwemclub "De Jonge Kampioen" Amsterdam 1896-07-25 nr. 42

11-09-1896
07/08-01-1900

1892-08-27
Zwem- en Badinrichting Enschede 1897-01-06 nr. 4

24/25-01-1897

1896-12-01
Zwartewaters-Vereeniging Hasselt 1873-06-25 nr. 50

24-08-1873
22-08-1878

Zutphensche visschersbond "Onderling genoegen" Zutphen 1898-01-29 nr. 23

06/07-02-1898

1897-03-19
Zutphensche Spekslagersvereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Slagersbond Zutphen 1895-01-24 nr. 1

19-02-1895

1894-11-21
Zutphensche Scherpschuttersvereeniging "Gelria" Zutphen 1884-10-07 nr. 48

02-12-1884

Zutphensche Schermclub "Mars" Zutphen 1884-09-17 nr. 19

29-11-1884

Zutphensche Muzijk-Vereeniging Zutphen 1868-05-27 nr. 74

05-07-1868

Zutphensche Landbouwersvereeniging Zutphen 1871-04-06 nr. 7

18-05-1871

Zutphensche IJsvereeniging Zutphen 1887-11-09 nr. 28

06-01-1888
21-11-1891

Zutphensche Handelsvereeniging Zutphen 1897-04-13 nr. 19

02/03-05-1897

1897-01-01
Zutphensche bond van gemeente-werklieden Zutphen 1902-06-24 nr. 26

15-07-1902

1902-04-27
Zustervereeniging "Martha" Amsterdam 1893-01-03 nr. 30

21-02-1893

Zusters der orde van de visitatie Tilburg 1897-07-05 nr. 48

24-07-1897

Zusterkrans 'Loof den Heer', ten voordeele der algemeene armen Amstelveen 1897-02-06 nr. 6

24-02-1897

1893-05-04
Zuivelvereeniging "Volharding" Beugen 1901-06-05 nr. 8

20-06-1901

1901-04-11
Zuinigheid met vlijt Breda 1898-07-09 nr. 46

27-07-1898

1898-06-23
Zuid-Nederlandsche Zuivelbond Roermond 1898-03-05 nr. 24

20/21-03-1898

1897-12-28
Zuidhollandsche vereeniging van de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-03-16
Zuid-Hollandsche vereeniging "Het Groene Kruis" Den Haag 1901-07-23 nr. 39

09-08-1901

1901-04-09
Zuidhollandsche Touring Club (Wandelritvereeniging) Den Haag 1899-07-26 nr. 27

12-08-1899

1899-04-26
Zuidhollandsche IJsvereeniging, afdeeling 's-Gravenhage Den Haag 1891-11-05 nr. 25

03-12-1891

Zuidhollandsche ijsvereeniging, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1897-07-22 nr. 40

10-08-1897

1896-11-21
Zuid-Hollandsche IJsvereeniging Den Haag 1897-10-13 nr. 41

29-10-1897

1893-11-25
Zuid-Hollandsche Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging Leiden 1880-05-16 nr. 31

11-06-1880

Zuid-Hollandsche Bond voor Algemeen Kiesrecht Den Haag 1889-12-19 nr. 19

08-03-1890

Zuiderzeevereeniging Amsterdam 1886-08-16 nr. 30

18-09-1886

Zuider Gymnastiek-onderwijzersvereeniging Nijmegen 1893-04-12 nr. 22

07-06-1893

Zuid-Beijerlandsche Landbouwvereeniging Zuid-Beijerland 1895-04-18 nr. 27

16/17-06-1895

1890-06-20
Zuid-Beijerlandsche IJsclub "De Winterkoning" Zuid-Beijerland 1891-05-14 nr. 36

09-07-1891

Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Zuid-Afrika Steenwijk 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1901-12-12
Zuid Limburgsche drukkerij Valkenburg (Li) 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-10-01
Zouaven-Vereeniging "Fideï et Virtuti" Utrecht 1886-12-17 nr. 29

12-03-1887

Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 25

27-02-1877
19-06-1897

1868-05-18
Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti Rotterdam 1870-01-20 nr. 11

25-03-1870
13-04-1871

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.