Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Kerkelijke Kas Marken 1889-06-01 nr. 26

02-08-1889

Katholieke Vereeniging "Leo Societeit aan 't Goirke" Tilburg 1889-04-12 nr. 73

28-07-1889

Katholieke Leesvereeniging Den Haag 1876-05-20 nr. 33

15-08-1876

Turn- en Schermvereeniging "Lubach" Den Haag 1886-02-20 nr. 11

17-03-1886

Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van "de Ambachtschool" Zierikzee 1883-01-04 nr. 16

14-02-1883
18-07-1885
14-10-1893

Vereeniging "de Sophia-Stichting" Den Haag 1879-05-10 nr. 29

17-06-1879

Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Vereeniging "Bijzondere School voor Meisjes" Rotterdam 1890-12-12 nr. 18

05-03-1891

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Ouddorp 1884-03-03 nr. 6

17-04-1884

Vereeniging ter bevordering der belangen van Medemblik en omstreken Medemblik 1878-10-01 nr. 49

17-10-1878

Tooneel-Vereeniging "Hulp en Vriendschap" Amsterdam 1888-07-12 nr. 26

29-08-1888

Flobertvereeniging "Claudius Civilis" Zutphen 1889-04-06 nr. 96

08-06-1889

Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp" Rotterdam 1890-11-01 nr. 69

13-01-1891

De Kerkelijke Kas Maarssen 1890-05-09 nr. 43

28-06-1890

Vereeniging "Ahabath Schalom" (Bemint den Vrede) Elburg 1877-03-01 nr. 19

14-06-1877

Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Vereeniging tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt te Vollenhove en omstreken Vollenhove 1890-02-03 nr. 18

11-04-1890

Vereeniging "Hulpbetoon" Zwolle 1881-03-26 nr. 16

05-07-1881

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Tielsche Ziekeninrichting Tiel 1886-03-01 nr. 10

24-03-1886
29-08-1901

Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer" Dordrecht 1878-02-22 nr. 13

08-03-1878
13-03-1890

Gymnastiekvereeniging "Simson" te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1883-04-10 nr. 71

08-05-1883

Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Nieuw-Vennep in Haarlemmermeer Nieuw-Vennep 1869-09-18 nr. 15

10-10-1869
30-06-1899

De Kerkelijke Kas Overschie 1891-08-21 nr. 6

09-09-1891

De Leeuwarder zeil- en vischclub Leeuwarden 1891-07-20 nr. 28

08-09-1891

Nederlandsche Protestantenbond Assen 1876-06-04 nr. 18

02-09-1876
07-05-1879
06-03-1884
26-02-1889

De Kerkelijke Kas te Renkum en Heelsum Renkum en Heelsum 1889-07-08 nr. 47

19-11-1889
12-03-1902

Gymnastiekvereeniging "Constantia" Eindhoven 1885-10-11 nr. 24

10-01-1886

Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging (vroeger gevestigd te Amsterdam) Den Haag 1882-08-23 nr. 25

24-11-1882
06-05-1890

Vereeniging "De Gemeente van Gedoopte Christenen" Zutphen 1888-07-08 nr. 22

24-08-1888

Rotterdamsche Broodbakkers-Vereeniging onder de zinspreuk "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1883-02-28 nr. 21

29-03-1883

Vereeniging "ter bevordering van de Algemeene Belangen van den Haarlemmermeerpolder" Haarlemmermeer 1877-08-03 nr. 37

05-09-1877

Vereeniging "Broeders van Barmhartigheid van Johannes de Deo" Den Bosch 1879-06-08 nr. 35

16-07-1879

Sassenheimsche bewaar-, naai- en breischool Sassenheim 1891-07-25 nr. 35

24-09-1891

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Christelijke bewaarscholen Sliedrecht 1891-08-12 nr. 44

20/21-09-1891

Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen Leiden 1891-07-21 nr. 33

11-09-1891
05-10-1893
24-11-1894
09-10-1903

Vrije Evangelische Zendinggemeente Leeuwarden 1891-07-22 nr. 41

11-09-1891

Typografische Vereeniging "Broederhulp" Nijmegen 1888-08-05 nr. 41

14-11-1888
02-10-1894

Werklieden-vereeniging "Eigen Hulp" Goes 1887-07-09 nr. 32

05-10-1887

Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888-11-09 nr. 33

05-02-1889

Hulpvereeniging te Vuursche van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Vuursche 1888-09-29 nr. 20

01-12-1888

St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Vereeniging "Christelijke Bewaarschool Paviljoensgracht" Den Haag 1873-01-17 nr. 16

18-03-1873

Winkel-Vereeniging "De Eendragt" Arnhem 1872-05-24 nr. 10

29-06-1872

Vereeniging der Scheepsgezagvoerders genaamd "Eendracht" Harlingen 1875-02-17 nr. 11

30-04-1875
12-11-1876

Schippersvereeniging "Het Noorden" Groningen 1881-11-03 nr. 30

05-02-1882
03-07-1890
22-02-1895

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

Vereeniging "Arme dienstmaagden van Jezus Christus onder de bescherming van de H. Maagd Maria" Lutterade 1889-07-09 nr. 37

24-10-1889

De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.