Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Diaconieschool Aagtekerke 1900-05-16 nr. 40

31-05-1900

1900-04-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van den Proeftuin te Aalsmeer Aalsmeer 1899-05-13 nr. 19

28/29-05-1899

1899-03-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van de School met den Bijbel Aalsmeer 1885-01-05 nr. 7

25-02-1885

De Kiesvereeniging "Aalsmeer" Aalsmeer 1890-05-06 nr. 34

13-07-1890

Vereeniging van Gereformeerden (Indepedenten) te Aalsmeer Aalsmeer 1901-04-13 nr. 51

05/06-05-1901

1901-01-27
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aalsmeer en omstreken", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Aalsmeer 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1901-02-02
Vereeniging "Nut en Genoegen" Aalsmeer 1890-02-11 nr. 30

19-04-1890

Vereeniging ter beoefening der uiterlijke welsprekendheid "Excelsior" te Aalsmeer Aalsmeer 1899-12-01 nr. 65

13-12-1899

1888-11-08
Afdeeling Aalsmeer van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Aalsmeer 1893-02-18 nr. 25

26/27-03-1893
19-11-1903

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Antirevolutionair blad voor het Hoofdkiesdistrict Haarlemmermeer Aalsmeer 1889-02-07 nr. 22

27-03-1889

Vereeniging tot het stichten en instandhouden van Bewaarscholen en van een Naai- en Breidschool Aalsmeer 1883-01-17 nr. 16

04-03-1883

De Kerkelijke Kas Aalst (Onb) 1887-08-30 nr. 22

25-10-1887

De Zondagschool-Vereeniging Aalten 1884-04-25 nr. 29

15-06-1884

Vereeniging tot bevordering van gezellig verkeer Aalten 1873-02-03 nr. 4

18-02-1873
10-12-1902

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Aalten 1868-06-11 nr. 42

03-07-1868
29/30-08-1897

De Kerkelijke Kas Aalten 1887-08-25 nr. 33

20-10-1887

Sociëteitsvereeniging "Eendracht" Aalten 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-28
Vereeniging tot stichting en instandhouding van de School met den Bijbel Aalten 1883-10-05 nr. 29

18-01-1884

Aalten's Belang Aalten 1901-08-12 nr. 35

25/26-08-1901

1898-12-14
Sociëteitsvereeniging "Schiller" Aalten 1901-05-28 nr. 102

13-06-1901

1901-01-03
Schietvereeniging "De Boeren" Aalten 1900-09-24 nr. 21

14/15-10-1900

1900-03-01
De Commissie tot werkverschaffing te Aardenburg Aardenburg 1895-03-20 nr. 32

12/13-05-1895

1894-06-01
Hengstenvereeniging te Aardenburg Aardenburg 1901-03-16 nr. 35

05/06-04-1901

1900-12-22
Societeit "Spoor tot Vriendschap" Aardenburg 1888-07-04 nr. 21

25-07-1888

Muzieksociëteit 'Aardenburgsche Fanfaren' onder de kenspreuk: "Tot bevordering van Nut en Vermaak' Aardenburg 1897-07-27 nr. 69

13-08-1897

1897-07-01
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs te Aardenburg en omstreken Aardenburg 1890-07-26 nr. 28

15-10-1890

De Kerkelijke Kas Aarlanderveen 1887-08-23 nr. 27

16-10-1887

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Aarlanderveen 1864-12-07 nr. 50

11-01-1865
15-06-1869
27-04-1887
21-12-1893
22/23-06-1902

Boerenleenbank Aarle-Rixtel 1902-02-01 nr. 45

13-02-1902

1902-01-12
De Naai- en Breischool Aartswoud 1875-04-17 nr. 12

20-02-1891

Afdeeling Abbekerk en Lambertschaag van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Abbekerk 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903
05-09-1903

1903-01-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Christelijke Bewaarschool onder den naam van "Wilhelma Regnera Bewaarschool" Abbenbroek 1871-10-29 nr. 29

12-11-1871
18-08-1876

Harmonie-vereeniging "de Kleine trompetter" Abbenbroek 1894-07-10 nr. 55

18-08-1894

1889-11-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Schoolspaarbank Abbenes 1882-06-06 nr. 52

10-09-1882
18-11-1888

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaar-, Naai- en Breischool, onder den naam "Cornelia en Sophia Bewaar- Naai en Breischool" Abbenes 1889-12-02 nr. 24

22-02-1890

Vereeniging tot stichting en beheer eener Christelijke School Abcoude 1878-06-24 nr. 36

03-08-1878

Gymnastiekvereeniging "Uitspanning door inspanning" Abcoude 1896-05-04 nr. 39

09-07-1896

1888-01-25
Schietvereeniging "Christiaan de Wet" Abcoude 1901-11-04 nr. 35

21-11-1901

1901-05-22
Vereeniging tot het beheeren der Christelijke Bewaarschool Abcoude 1877-10-15 nr. 12

13-11-1877

Abcouder IJsclub Abcoude 1902-02-08 nr. 38

25-02-1902

1895-01-25
Vereeniging voor Godsdienstonderwijs en Godsdienstprediking te Achlum en Hitzum Achlum 1887-04-08 nr. 17

08-06-1887

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Achlum 1889-11-05 nr. 16

13-02-1890

Afdeeling Achlum, van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Achlum 1891-12-02 nr. 27

14-01-1892

Boerenleenbank Acht 1898-02-21 nr. 36

04-03-1898

1898-02-05
Sint-Paulus-Vereeniging tot bestrijding van drankmisbruik te Acht Acht 1902-01-27 nr. 17

14-02-1902

1900-02-11
"Dorcas", vereeniging tot Evangelisatie te Achterberg Achterberg 1899-12-19 nr. 26

31-12-1899

1899-11-01
Vereeniging tot verkrijging en instandhouding van eene school voor Christelijk onderwijs op Gereformeerden grondslag te Surhuizum Achtkarspelen 1898-07-27 nr. 33

12-08-1898

1898-04-06
Plaatselijk Nut Aduard 1892-08-17 nr. 39

03-09-1892

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Aduard 1890-05-11 nr. 31

17-07-1890

"De Eendracht", tot verbetering der zuivelbereiding te Afferden, gemeente Bergen Afferden 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-11-10
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.