Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Aalten's Belang Aalten 1901-08-12 nr. 35

25/26-08-1901

1898-12-14
Aangenaam door uitspanning, nuttig door oefening, (bij verkorting genaamd A.D.U.I.N.D.O.) Amsterdam 1894-03-06 nr. 26

04-04-1894

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Aannemers-sociëteit "Amsterdam" Amsterdam 1896-08-12 nr. 22

15-09-1896

1896-05-01
Aannemers-vereeniging "De Eendracht" Kampen 1901-01-25 nr. 28

16-02-1901

1892-09-16
Aansprekers- of Begrafenisvereeniging "Leeuwarden" Leeuwarden 1895-01-19 nr. 6

16-02-1895

1888-03-06
Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reeders Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1902-06-26
Aapclub Enschede 1898-02-21 nr. 35

06/07-03-1898

1897-11-01
Aardappelenwerkersvereeniging "Ons belang" Amsterdam 1900-11-15 nr. 44

09/10-12-1900

1896-02-25
Abcouder IJsclub Abcoude 1902-02-08 nr. 38

25-02-1902

1895-01-25
Administratieve vereeniging voor Eindhoven en omstreken Eindhoven 1901-09-27 nr. 28

09-10-1901

1897-11-18
Administratieve vereeniging voor Tilburg en omstreken Tilburg 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1902-05-21
Administratieve vereeniging voor Veghel en omstreken Veghel 1901-05-28 nr. 104

15-06-1901

1899-05-26
Aesthetisch Genootschap Rotterdam 1885-11-17 nr. 21

20-01-1886

Afdeeling Aalsmeer van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Aalsmeer 1893-02-18 nr. 25

26/27-03-1893
19-11-1903

Afdeeling Abbekerk en Lambertschaag van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Abbekerk 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903
05-09-1903

1903-01-01
Afdeeling Achlum, van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Achlum 1891-12-02 nr. 27

14-01-1892

Afdeeling Akersloot der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Akersloot 1893-06-07 nr. 69

27-07-1893
11-09-1903

1875-04-01
Afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten van de Noord-Hollandsche Vereeniging "het Witte Kruis" Alkmaar 1890-04-01 nr. 29

27-04-1890
06-11-1903

Afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willebrordus Alkmaar 1898-05-25 nr. 14

07-06-1898

1896-09-27
Afdeeling Alphen van den provincialen Gelderschen boerenbond Alphen (Ge) 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1897-11-21
Afdeeling Ameide, Tienhoven e.o. van den Nederlandschen Protestantenbond Ameide 1898-02-22 nr. 9

06/07-03-1898

1890-08-26
Afdeeling Amersfoort der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amersfoort 1903-05-30 nr. 65

25-06-1903

1903-03-26
Afdeeling Amersfoort van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Amersfoort 1903-02-20 nr. 56

22/23-03-1903

1898-02-14
Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heide-Maatschappij Amsterdam 1888-12-22 nr. 22

22-02-1889

Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-12-13
Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Afdeeling Amsterdam der "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" Amsterdam 1893-07-12 nr. 18

03/04-09-1893

Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1890-05-31 nr. 25

27-07-1890
24-09-1903

Afdeeling Amsterdam van de vereeniging der bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland Amsterdam 1898-02-21 nr. 37

04-03-1898

1859-12-09
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
Afdeeling Amsterdam van de "Volksbond" Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1883-11-04 nr. 22

19-01-1884
26/27-02-1893

Afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1874-05-01
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1896-06-19 nr. 26

11-08-1896

1896-03-06
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Schutterij-kaderbond Amsterdam 1897-09-23 nr. 31

07-10-1897

1897-06-01
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Werkgeversbond Amsterdam 1889-01-14 nr. 89

05-03-1889

Afdeeling Andijk van Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Andijk 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903
31-10-1903

1903-01-17
Afdeeling Angerlo van den Provincialen Gelderschen Boerenbond Angerlo 1902-02-21 nr. 30

12-03-1902

1896-05-14
Afdeeling Anna-Paulowna van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Anna Paulowna 1896-10-10 nr. 6

25/26-10-1896
04/05-10-1903

1896-08-20
Afdeeling Apeldoorn van de Nationale Christen-geheelonthoudersvereeniging Apeldoorn 1895-10-15 nr. 36

22-11-1895

1891-04-11
Afdeeling Apeldoorn van den Nederlandschen Protestantenbond Apeldoorn 1883-02-28 nr. 20

20-03-1883
18-01-1884
18-05-1900

"Afdeeling Arnhem" der Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Arnhem 1887-02-06 nr. 2

06-04-1887

Afdeeling Arnhem van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Arnhem 1899-01-12 nr. 33

21-01-1899

1898-09-26
Afdeeling Assen en omstreken van de vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Assen 1903-06-30 nr. 68

23-07-1903

1902-11-18
Afdeeling Assendelft der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Assendelft 1895-01-21 nr. 30

23-02-1895
29-09-1903

1894-09-01
Afdeeling Avenhorn van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Avenhorn 1894-11-06 nr. 25

04-12-1894
29-10-1903

1894-09-01
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: 1 2 3 4180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.