Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Lemmer, Eesterga en Follega Lemmer 1863-11-03 nr. 62

26-11-1863
19-09-1893

De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1863-11-08 nr. 20

27-11-1863
28-09-1892

Societeit "Oranje" Ravenstein 1863-11-10 nr. 56

20-11-1863

Vereeniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs Veenendaal 1863-11-10 nr. 55

28-11-1863
18-10-1866
01-11-1887
28-06-1892

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs Bergum 1863-12-13 nr. 23

06-01-1864
13/14-11-1892

Vereeniging tot oprigting en instandhouding der Protestantsche Bewaarschool, genaamd "de Amalia Bewaarschool" Den Bosch 1863-12-29 nr. 56

05-02-1864
08-03-1894
01-08-1902

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Vereeniging van Liefdezusters Sittard 1864-01-10 nr. 17

12-02-1864
12-12-1893

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam 1864-01-12 nr. 72

13-02-1864
24-06-1875
01-08-1880
02-09-1883
06-02-1890
21-10-1898

Nederlandsche Evangelische Protestanten-Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Monnickendam 1864-01-16 nr. 59

18-02-1864

Christelijke Vrouwenvereeniging "tot Heil der Armen" Hilversum 1864-02-02 nr. 86

24-02-1864
25-08-1898

Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864-02-07 nr. 2

28-02-1864

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

Vereeniging voor Christelijke Belangen Kollum 1864-02-12 nr. 53

04-03-1864

Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

Hulpgenootschap tot bevordering der Evangelische Zending zoo uitwendige als inwendige Twisk 1864-02-20 nr. 100

11-03-1864

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Onderwijs te Doetinchem en Zelhem Doetinchem en Zelhem 1864-04-05 nr. 83

30-04-1864

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Wissenkerke 1864-04-06 nr. 38

04-05-1864
21-03-1894

Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam Amsterdam 1864-04-14 nr. 85

02-06-1864
24-01-1893

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs Oude Pekela 1864-04-26 nr. 76

03-06-1864

Societeit "de Harmonie" Workum 1864-04-30 nr. 58

04-06-1864
11-06-1892

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs Winschoten 1864-05-07 nr. 38

05-06-1864

Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden Hoorn 1864-05-10 nr. 40

07-06-1864
09-06-1894

Vereeniging tot bevordering van Christelijke Belangen Leeuwarden 1864-05-14 nr. 58

12-06-1864

Vereeniging tot wering der bedelarij door werkverschaffing Winschoten 1864-05-28 nr. 62

25-06-1864

Vereeniging "Ebenhaezer" Voorburg 1864-06-17 nr. 104

08-07-1864

Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Zevenbergen 1864-06-29 nr. 43

17/18-07-1864
10-08-1893

Vereeniging van Voorstanders voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Dokkum 1864-07-13 nr. 47

27-07-1864
31-07/01-08-1892

Vereeniging "De Bijzondere Bewaarschool" Oegstgeest 1864-07-13 nr. 48

28-07-1864
11-07-1895

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Woubrugge 1864-07-23 nr. 39

11-08-1864
30-05-1889

Vereeniging "De Hulpbank" Hoorn 1864-07-26 nr. 45

12-08-1864
29-03-1866
30-07-1873
08-07-1902

1863-07-01
Vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs Garyp 1864-07-31 nr. 9

17-08-1864
09-11-1892

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Hoogeveen 1864-08-15 nr. 35

01-09-1864

De Christelijk Afgescheiden Gemeente Venneperdorp 1864-08-16 nr. 77

07-09-1864

Vereeniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs Sexbierum 1864-08-23 nr. 77

11-09-1864
13-09-1893

Vereeniging ter uitbreiding en bevordering van Godsdienstzin en Godsdienstkennis in en buiten Culenborg Culemborg 1864-08-23 nr. 76

08-09-1864
19-08-1883
23-10-1887

Vereeniging "De Zwem- en Bad-Inrigting" Schiedam 1864-09-13 nr. 45

30-09-1864

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van dieren Den Haag 1864-10-18 nr. 86

28-10-1864
06-01-1869
30-06-1877
27-06-1886
30-06-1888
30-12-1893
30-05-1895

Vereeniging tot oprigting en instandhouding eener Protestantsche Bewaarschool Ede 1864-11-19 nr. 54

01-12-1864
19-12-1894

Vereeniging "De Christelijke afgescheiden Gemeente te Haarlemmermeer (Oostzijde)" Haarlemmermeer 1864-11-19 nr. 55

04-12-1864

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Aarlanderveen 1864-12-07 nr. 50

11-01-1865
15-06-1869
27-04-1887
21-12-1893
22/23-06-1902

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Doesburg 1864-12-12 nr. 61

12-01-1865
30/31-12-1894
19-06-1901

Vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs Ferwerd 1864-12-24 nr. 61

13-01-1865
17-01-1895
22-04-1899

Vereeniging tot het daarstellen en instandhouden van eene "Leesinrigting voor den ambachts- en werkman te 's-Gravenhage" Den Haag 1864-12-26 nr. 57

13-01-1865

Damesvereeniging tot oprigting en instandhouding eener Bewaarschool Warnsveld 1864-12-30 nr. 70

21-01-1865

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Axel 1865-01-14 nr. 59

18-01-1865
05-12-1893
27-11-1897

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.