Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs "Zuid-Beijerland en omstreken" Zuid-Beijerland 1865-01-16 nr. 47

31-01-1865
13-04-1869
09-03-1894

Evangelisatie in de Zandstraat en den omtrek Rotterdam 1865-01-24 nr. 63

02-02-1865

Christelijke Jongelingsvereeniging, onder de zinspreuk: Rom 1:16a Middelburg 1865-01-30 nr. 42

09-02-1865

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Holwerd 1865-03-03 nr. 53

05-04-1865
12-03-1895

Vereeniging tot "bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Wanswerd en Birdaard" Wanswerd en Birdaard 1865-03-15 nr. 48

07-04-1865

Vereeniging "de Kinder-bewaarschool" Spaarndam 1865-04-20 nr. 34

04-05-1865

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Tzum 1865-05-03 nr. 62

13-05-1865
09-08-1894

Vereeniging ter verbreiding der waarheid Enkhuizen 1865-05-04 nr. 61

21-05-1865
09-07-1897

1865-05-04
Vereeniging tot Evangelisatie Gorinchem 1865-05-19 nr. 53

10-06-1865

Vereeniging "Gods Koningrijk kome" Breda 1865-05-29 nr. 78

06-07-1865
23-07-1874
11-04-1894

Vereeniging "Ebenhaëzer" Gorredijk 1865-06-02 nr. 52

12-07-1865
05-05-1896

1865-03-24
Vereeniging "de Vooruitgang" Smilde 1865-06-13 nr. 80

20-07-1865
19-11-1865

Vereeniging tot Werkverschaffing aan Blinden Middelburg 1865-06-17 nr. 61

20-07-1865
18-08-1894

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs Bolsward 1865-06-24 nr. 64

23/24-07-1865
10-07-1895
09-03-1901

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Barendrecht 1865-06-25 nr. 25

22-07-1865
02-08-1894

Vereeniging der Israëlitische Godsdienstonderwijzers in de provinciën Groningen en Drenthe, genaamd de "Broederschap" Meppel 1865-07-03 nr. 45

03-08-1865

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Den Helder 1865-07-03 nr. 43

03-08-1865
13-06-1895

Vereeniging "De moederlijke Liefdadigheid" Oegstgeest 1865-07-21 nr. 115

12-08-1865
30-08-1895

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Elburg 1865-07-21 nr. 114

12-08-1865
04-07-1894

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs Middelburg 1865-07-24 nr. 55

17-08-1865
03/04-05-1894

Vereeniging "Eendracht maakt magt" Kralingen 1865-07-31 nr. 75

19-08-1865
02-01-1866
04-08-1889
05-04-1902
12-03-1903

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Anjum 1865-08-11 nr. 50

23-08-1865
03-08-1895

Vereeniging tot onderhoud der Protestantsche Bewaarschool Geertruidenberg 1865-09-01 nr. 73

13-09-1865
06-10-1893

Hulpvereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Fijnaart en Heijningen Fijnaart en Heijningen 1865-09-01 nr. 72

10/11-09-1865

Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen in de buurtschap Zuna Zuna 1865-09-01 nr. 74

08-09-1865
24-04-1894

Vereeniging "Het Nederlandsch Opvoedingshuis" Wassenaar 1865-09-14 nr. 66

21-09-1865
28-07-1866

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nijkerk, Metslawier, Nijawier en Nes Oosternijkerk, Metslawier, Niawier en Nes 1865-09-27 nr. 44

17-10-1865
02-09-1896

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Winsum, Baard en Oosterlittens Winsum, Baard, Oosterlittens 1865-10-27 nr. 59

12-11-1865

Deventer Zwemvereeniging Deventer 1865-11-15 nr. 53

29-11-1865
29-06-1878
16/17-04-1897

Israëlitische Vereeniging "Nut en Vermaak" Hoorn 1865-11-17 nr. 58

06-12-1865

De Burger-Vereeniging Arnhem 1865-11-23 nr. 52

13-12-1865
27-10-1874

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Hallum en te Marrum Hallum en Marrum 1865-12-22 nr. 86

07-01-1866

Vereeniging "Licht, Liefde, Leven" Den Haag 1865-12-28 nr. 58

07-01-1866
21-04-1870
10-05-1885
07-12-1894

Vereeniging tot oprigting van bewaarscholen en andere nuttige inrigtingen in de gemeente Groningen Groningen 1866-01-04 nr. 80

18-01-1866
12-05-1896

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Berlikum 1866-01-19 nr. 70

15-02-1866
27-04-1895

Vereeniging tot bevordering der belangen van Opvoeding en Onderwijs Ouwerkerk 1866-02-06 nr. 29

06-03-1866

Protestantsche Vereeniging voor Over-Betuwe Elst 1866-02-06 nr. 28

02-03-1866
12-03-1878
17-12-1903

Israëlitische Vereeniging G'nozer Dallim "Hulp voor minvermogenden" Groningen 1866-02-23 nr. 125

13-03-1866
13-04-1871
08-03-1883
02-05-1896

Vereeniging "de Vriendschap" 's-Heerenberg 1866-02-24 nr. 66

14-03-1866
24-10-1896

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Den Haag 1866-02-24 nr. 67

17-03-1866

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Tiel 1866-03-02 nr. 56

24-03-1866
23-08-1894
07/08-06-1896

Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Societeit "Concordia" 's-Heerenberg 1866-03-23 nr. 68

31-03-1866

De Christelijk Afgescheiden Gemeente Amstelveen 1866-03-28 nr. 34

05-04-1866

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Menaldum 1866-04-09 nr. 77

25-04-1866
12-07-1895

Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Burger bewaar- of speelschool Deventer 1866-04-15 nr. 13

27-04-1866
20-07-1895

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.