Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Ebenhaezer" Voorburg 1864-06-17 nr. 104

08-07-1864

Administratieve vereeniging voor Veghel en omstreken Veghel 1901-05-28 nr. 104

15-06-1901

1899-05-26
Vereeniging tot bevordering van lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1893-06-23 nr. 105

09-08-1893

Schietvereeniging "Pro Patria" (Voor het vaderland) 's-Heer Arendskerke 1901-11-06 nr. 105

26-11-1901

1901-06-12
Protestantsche Vereeniging tot verbetering door zedelijke opleiding van den toestand der armenklasse Culemborg 1862-05-26 nr. 105

06-06-1862
28-11-1882
20-03-1902

Amstelveensche ijsclub "Voortwaarts" Amstelveen 1893-06-23 nr. 106

02-08-1893

1893-01-01
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs Goes 1867-05-16 nr. 107

27-06-1867
04/05-10-1896
25/26/27-12-1897
07-03-1901

Vereeniging ter bevordering der kanalisatie van af den Reiderwolderpolder tot het Winschoterdiep Beerta 1893-06-23 nr. 107

11-08-1893

Vereeniging voor Christelijke belangen Leiden 1858-01-22 nr. 107

02-02-1858
11-04-1879

Vereeniging "Rusthof" Den Haag 1867-01-21 nr. 108

06-02-1867
05-07-1877

Vereeniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs Vlaardingen 1867-05-16 nr. 108

27-06-1867
19-01-1886

Gymnastiekvereeniging "Lichaamsontwikkeling" Delft 1881-06-28 nr. 108

30-08-1881
15-09-1894

Vereeniging van Handelaren in en Belanghebbenden bij den handel in Amerikaanschen reuzel, spek en aanverwante artikelen Rotterdam 1881-06-28 nr. 109

30-08-1881

Vereeniging "tot Nut der Armen" De Rijp 1861-12-19 nr. 109

03-01-1862
01-03-1872

Turn- en Schermvereeniging "Lubach" Den Haag 1886-02-20 nr. 11

17-03-1886

Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Geschiedkundige Tentoonstelling van het Nederlandsche Zeewezen Den Haag 1899-04-06 nr. 11

20-04-1899

1899-03-10
Vereeniging der Scheepsgezagvoerders genaamd "Eendracht" Harlingen 1875-02-17 nr. 11

30-04-1875
12-11-1876

"De Emigrant" ter bevordering van emigratie van on- en minvermogenden Berlikum 1900-02-10 nr. 11

24-02-1900

1899-11-15
Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen Den Haag 1877-08-31 nr. 11

05-10-1877
14-04-1882
25-06-1902

Kuipersgezellen-Vereeniging onder de zinspreuk "Wij streven naar verbetering" Vlaardingen 1890-11-04 nr. 11

08/09-02-1891
12-07-1902

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Dedemsvaart 1881-03-07 nr. 11

21-04-1881

Boerenleenbank Meijel 1898-05-31 nr. 11

15-06-1898

1898-05-10
Nieuwerkerksche Werkliedenvereeniging "Onvermoeid Vooruit", Afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Nieuwerkerk aan den IJssel 1888-01-03 nr. 11

28-03-1888

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Purmerend 1872-03-07 nr. 11

29-03-1872

Christelijke Jongelingsvereeniging onder het motto "Ebenhaëzer" Oostwold 1885-03-06 nr. 11

25-04-1885

Vereeniging voor Christelijk Onderwijs en Christelijke Opvoeding Zwijndrecht 1880-01-27 nr. 11

26-02-1880

Muziekvereeniging "de Harmonie" Velp 1873-12-13 nr. 11

21-02-1874
03-01-1902

Sneeker Gymnastiekvereeniging "Uitspanning door Inspanning" Sneek 1877-10-15 nr. 11

20-11-1877

Vereeniging "Volksbibliotheek en Leesinrichting" Enschede 1882-01-22 nr. 11

07-04-1882

Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging tot weezenverpleging voor Zuid- en Noord-Beveland Goes 1875-12-22 nr. 11

09-01-1876
15-06-1883

Vereeniging "Collegium Canisianum" Exaten 1890-08-29 nr. 11

20-12-1890

Vereeniging tot instandhouding eener Christelijke Bewaarschool, genaamd "de Amalia school" Baarn 1870-08-18 nr. 11

04/05-09-1870
08-09-1891
30-11-1900

Gemengde Zangvereeniging "Doopsgezind Zangkoor" Haarlem 1900-03-12 nr. 11

08/09-04-1900
25-11-1902

1894-10-09
Nederlandsche Schaatsenrijdersbond Amsterdam 1901-03-11 nr. 11

02-04-1901

1882-09-17
Vereeniging ter verbetering in den toestand van den moutwijnhandel Schiedam 1896-12-10 nr. 11

03/04-01-1897

1896-08-01
Het Roomsch-Katholiek Meisjespatronaat in de parochie Onze Lieve Vrouwe Maastricht 1897-02-09 nr. 11

28-02/01-03-1897

1896-12-08
De Societeit Burgerlust Kampen 1878-04-05 nr. 11

27-04-1878

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Wilnis 1883-01-26 nr. 11

08-03-1883

Vereeniging van verhuurders van woningen "het Nieuwe Compact" Winschoten 1898-02-24 nr. 11

12-03-1898

1896-12-24
Muziekgezelschap "de Harmonie" Doorn 1898-03-31 nr. 11

14-04-1898

1898-02-28
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal schoolonderwijs te Goënga en Gauw Gauw 1876-09-28 nr. 11

19-10-1876
16-11-1887

Schoolvereeniging Hilversum 1896-04-18 nr. 11

18-06-1896

1896-01-15
Vereeniging tot bevordering van Christelijk lager onderwijs Folsgare 1886-03-07 nr. 11

25-04-1886

Vereeniging "Levenskwestie" Dirksland 1870-04-29 nr. 11

28-05-1870

Vereeniging "Het Buitenland" Amsterdam 1888-02-25 nr. 11

07-04-1888
10-05-1888
24/25-06-1900

Vereeniging voor handwerkslieden onder de zinspreuk: "Excelsior" Den Haag 1902-03-22 nr. 11

09-04-1902

1882-09-04
Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Wateringen 1902-03-22 nr. 11

09-04-1902

1901-11-21
Afdeeling Middelstum en Kantens van de Groninger Maatschappij van landbouw en nijverheid Middelstum 1902-03-22 nr. 11

09-04-1902

1901-11-22
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.