Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Alfensche kaasmarkt Alphen aan den Rijn 1894-04-13 nr. 24

12-05-1894
01-06-1900

1894-03-17
Handboogschutterij "Concordia" Alphen aan den Rijn 1884-05-02 nr. 35

15-06-1884

Schietvereeniging "Nederland en Oranje" Alphen aan den Rijn 1901-05-17 nr. 45

04-06-1901

1900-09-21
Concordia Alphen aan den Rijn 1900-10-12 nr. 40

31-10-1900

1900-08-29
Vereeniging tot bevordering en ondersteuning van het onderwijs binnen de gemeenten Alphen, Aarlanderveen en Zwammerdam Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen en Zwammerdam 1871-12-09 nr. 12

10-01-1872

Afdeeling Alphen van den provincialen Gelderschen boerenbond Alphen (Ge) 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1897-11-21
Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Alteveer-Kerkenbovenveen Alteveer (Dr) 1902-04-11 nr. 56

11/12-05-1902

1902-02-21
Landbouwvereeniging "Alteveer-Kerkenbovenveen" Alteveer (Dr) 1897-09-22 nr. 26

06-10-1897

1895-06-15
Landbouwvereeniging "Alteveer" Alteveer (Gr) 1902-10-07 nr. 17

29-10-1902

1900-09-14
Boerenleenbank Altforst 1903-12-08 nr. 50

29-12-1903

1903-11-15
"Altweert St. Antonius" tot verbetering der zuivelbereiding te Weert Altweert 1902-04-01 nr. 32

15-04-1902

1902-01-12
Afdeeling Ameide, Tienhoven e.o. van den Nederlandschen Protestantenbond Ameide 1898-02-22 nr. 9

06/07-03-1898

1890-08-26
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een School met den Bijbel op Gereformeerden grondslag Ameide 1889-07-28 nr. 25

26-11-1889

Fanfarevereeniging "Unie" Ameide 1900-12-05 nr. 39

20-12-1900

1898-09-19
Christelijke muziekvereeniging "Crescendo" Ameide 1899-10-25 nr. 46

05/06-11-1899

1899-07-01
Vereeniging tot uitbreiding van het Godsrijk Amerongen 1874-03-31 nr. 17

25-04-1874

Amerongsche vereeniging tot verschaffing van arbeid Amerongen 1891-03-20 nr. 31

11-06-1891

Societeit "Nut en Genoegen" Amerongen 1889-09-10 nr. 20

31-01-1890

Vereeniging tot beheer en instandhouding der bestaande Spaarbank te Amerongen Amerongen 1888-03-27 nr. 1

03-05-1888

Vereeniging tot Evangelisatie in de Groep Amerongen 1873-10-25 nr. 18

01/02-02-1874

Vereeniging van Tabaksplanters Amerongen 1875-05-04 nr. 25

26-06-1875

De Kerkelijke Kas Amerongen 1888-04-07 nr. 14

01-05-1888

Odéon Amersfoort 1903-09-01 nr. 28

30-09-1903

1903-08-01
Amersfoortsche Roomsch-Katholieke Volksbond Amersfoort 1895-02-21 nr. 44

28-05-1895

1894-08-26
Onderofficiers-sociëteit "Eensgezindheid" Amersfoort 1900-03-02 nr. 24

17-03-1900

1885-10-01
Ambachtsschool voor Amersfoort en Omstreken Amersfoort 1900-03-09 nr. 16

22-03-1900

1899-12-15
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Amersfoort 1899-08-05 nr. 30

27/28-08-1899

1898-09-27
Vereeniging van grond- en huiseigenaren onder den naam: Het eigendomsrecht Amersfoort 1902-11-10 nr. 23

22-11-1902

1902-07-01
Societeit "Concordia" Amersfoort 1884-04-04 nr. 15

06-06-1884
17-08-1892

Afdeeling van de Gereformeerde Zondagschool-Vereeniging "Jachin" Amersfoort 1884-02-21 nr. 22

14-03-1884

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener voorbereidende School (Fröbelmethode) te Amersfoort. Amersfoort 1883-04-29 nr. 19

15-06-1883

Kiesvereeniging "Eendracht" Amersfoort 1898-02-16 nr. 22

03-03-1898

1897-02-09
De Amersfoortsche exercitie-, schiet- en schermvereeniging "Je maintiendrai" Amersfoort 1898-02-07 nr. 38

18-02-1898

1897-11-20
De Kerkelijke Kas Amersfoort 1887-08-25 nr. 32

20-10-1887

Amersfoortsch symphonieorkest "Jubal" Amersfoort 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1902-11-07
Sociëteit "de Amersfoortsche Berg" Amersfoort 1895-06-14 nr. 39

02-08-1895

1895-04-01
Sociëteit "Harmonie" Amersfoort 1893-07-17 nr. 37

29-08-1893

1892-05-01
Vereeniging van actief dienende onderofficieren en gehuwde mindere militairen en militaire geëmployeerden beneden den rang van officier, behoorende tot de Nederlandsche landmacht, ter verkrijging van Rijkspensioen voor hunne weduwen en weezen, 'Eendracht' Amersfoort 1897-06-23 nr. 39

11/12-07-1897

1896-03-01
Vereeniging tot Werkverschaffing Amersfoort 1884-12-07 nr. 17

18-02-1885

Vereeniging "Dorcas" Amersfoort 1873-07-12 nr. 55

14-08-1873

Afdeeling Amersfoort van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Amersfoort 1903-02-20 nr. 56

22/23-03-1903

1898-02-14
Vereeniging "De Blijmaar in Woord en Werk" Amersfoort 1887-08-05 nr. 23

15-10-1887

Gymnastiek- en schermvereeniging "Olympia" Amersfoort 1895-08-31 nr. 36

20-09-1895

1894-04-01
De Vrije Gereformeerde Gemeente Amersfoort 1875-01-20 nr. 18

18-06-1875

Vereeniging "Ter Bespreking van Algemeene Belangen" Amersfoort 1877-08-18 nr. 15

09-09-1877

Amersfoortsche IJsclub "Voorwaarts" Amersfoort 1891-09-29 nr. 51

20-10-1891
01-03-1893

1890-12-18
Amersfoortsche Muziekvereeniging "Caecilia" Amersfoort 1897-10-19 nr. 57

07/08-11-1897

1889-03-10
Handel en Nijverheid Amersfoort 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1901-08-02
Vereeniging van Liefdadigheid Amersfoort 1894-11-03 nr. 28

21-11-1894

1894-07-05
Vereeniging tot bevordering van 's Lands Weerbaarheid "Eendracht maakt Macht" Amersfoort 1873-10-17 nr. 18

12-02-1874

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.