Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Afdeeling "Schermerhorn en Mijzen" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Schermerhorn 1897-03-24 nr. 22

11/12-04-1897
03-09-1903

1896-12-01
Afdeeling Schiedam der Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank "Vergunning" Schiedam 1897-10-06 nr. 39

20-10-1897

1897-06-03
Afdeeling "Schiedam" van den Nederlandschen Protestantenbond Schiedam 1894-04-09 nr. 5

10-05-1894
12/13-02-1899

1894-04-01
Afdeeling Schiedam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (Vaderlijk erfdeel) Schiedam 1903-05-16 nr. 53

11-06-1903

1891-11-27
Afdeeling Schoonhoven van de Zuidhollandsche vereeniging "Het Groene Kruis" Schoonhoven 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903

1901-04-01
Afdeeling Schurega-Oudehorne en omstreken van den Christelijken Nationalen Werkmansbond van leden der Nederduitsch-Hervormde Kerk Schurega-Oudehorne 1902-12-12 nr. 33

07-01-1903

1891-02-06
Afdeeling 's-Hertogenbosch van den Nederlandschen Schutterijkaderbond Den Bosch 1892-06-29 nr. 59

19-07-1892

Afdeeling Sint Maarten van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Sint Maarten 1901-07-04 nr. 66

18-07-1901
27-10-1903

1901-01-01
Afdeeling Sint-Pancras van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Sint Pancras 1902-04-11 nr. 56

01-05-1902
16-10-1903

1901-11-28
Afdeeling Sliedrecht der Zuid-Hollandsche vereeniging "Het Groene Kruis" Sliedrecht 1903-03-09 nr. 2

10/11-04-1903

1901-02-04
Afdeeling Sneek van den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik Sneek 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1903-02-27
"Afdeeling Spaar- en Voorschotkas" der Vereeniging "Eigen Hulp" Den Haag 1884-10-21 nr. 60

02-12-1884
17-11-1888
15-09-1893
27-11-1897
26-09-1901

Afdeeling Spaarndam der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Spaarndam 1893-04-15 nr. 23

21/22/23-05-1893
29-10-1903

1875-01-01
Afdeeling St. Anna Parochie van den Nederlandschen Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht Sint Annaparochie 1890-09-19 nr. 25

04/05-01-1891

Afdeeling Stadskanaal (W.) van de Nationale Christen-geheelonthoudersvereeniging Stadskanaal 1894-10-19 nr. 28

18-12-1894

1894-04-28
Afdeeling Steenwijk en omstreken van de Nationale Christen-geheel onthouders-vereeniging Steenwijk 1898-08-01 nr. 57

14/15-08-1898

1890-02-17
Afdeeling Steenwijk en omstreken van den Nederlandschen Protestantenbond Steenwijk 1896-11-03 nr. 37

20-11-1896

1873-03-15
"Afdeeling Steenwijk" van den Nederlandschen Werkgeversbond" Steenwijk 1889-04-06 nr. 92

30-05-1889

"Afdeeling 't Zandt" van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid te Groningen 't Zandt 1901-02-12 nr. 18

03/04-03-1901

1889-04-13
Afdeeling Terschelling van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Terschelling 1896-09-30 nr. 48

22-10-1896
05-09-1903

1896-07-01
Afdeeling "Tietjerksteradeel" der Friesche Maatschappij van Landbouw Bergum, gemeente Tietjerksteradeel 1893-11-25 nr. 29

13-01-1894

1889-04-27
Afdeeling "Twisk" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Twisk 1899-10-03 nr. 43

19-10-1899
11/12-10-1903

1899-07-01
Afdeeling Uitgeest van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Uitgeest 1895-01-07 nr. 15

14-02-1895

Afdeeling Utrecht der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland Utrecht 1901-02-15 nr. 55

06-03-1901

1900-10-14
Afdeeling Utrecht der Vereeniging "Volksweerbaarheid" Utrecht 1901-03-11 nr. 9

27-03-1901

1901-02-22
Afdeeling Utrecht van de Nationale Christen Geheel-onthoudersvereeniging Utrecht 1901-04-23 nr. 55

08-05-1901

1891-02-23
Afdeeling Utrecht van den Christelijken Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk, gevestigd te Rotterdam Utrecht 1898-08-29 nr. 64

08-09-1898

1891-11-01
Afdeeling Utrecht van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Utrecht 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1895-03-16
Afdeeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Utrecht 1892-03-10 nr. 30

31-03-1892
12-11-1895

Afdeeling Utrecht van den Oranjebond van orde Utrecht 1899-07-10 nr. 47

19-07-1899

1899-02-03
"Afdeeling Utrecht" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Utrecht 1888-05-26 nr. 23

06-07-1888
12-07-1895

Afdeeling van de Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin" Harderwijk 1881-03-03 nr. 27

16-04-1881

Afdeeling van de Gereformeerde Zondagschool-Vereeniging "Jachin" Amersfoort 1884-02-21 nr. 22

14-03-1884

Afdeeling van de Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin" Grijpskerke 1880-10-10 nr. 19

21-01-1881

Afdeeling van den Volksbond "Vereeniging tegen drankmisbruik" Hilversum 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1901-11-29
"Afdeeling Varsseveld" van den Nederlandschen Protestantenbond Varsseveld 1882-04-06 nr. 14

18-05-1882

Afdeeling Velsen van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Velsen 1894-11-16 nr. 26

01/02-01-1895
30-09-1903

1894-01-01
Afdeeling Venhuizen en Hem van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Venhuizen 1898-06-08 nr. 12

21-06-1898
27-07-1901
30/31-08/01-09-1903

1898-03-03
Afdeeling "Vlaardingen" der Nationale Christen-Geheelonthoudersvereeniging Vlaardingen 1895-05-08 nr. 25

14-06-1895
29-12-1900

1891-06-26
Afdeeling Vlaardingen der Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche visscherij Vlaardingen 1894-09-28 nr. 38

26-10-1894

1894-04-23
Afdeeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht van den Nederlandschen Protestantenbond Vlaardingen 1895-11-29 nr. 23

11-02-1896

1891-12-07
Afdeeling Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Vlaardingen 1899-02-23 nr. 30

10-03-1899

1898-08-01
Afdeeling Vlaardingen van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond Vlaardingen 1896-10-05 nr. 29

30-10-1896

1888-03-04
Afdeeling Vlissingen van de Nationale Christen Geheel-onthouders-vereeniging Vlissingen 1900-07-10 nr. 55

24-07-1900

1896-03-16
Afdeeling Volksweerbaarheid "Zwolle" Zwolle 1900-11-15 nr. 51

09/10-12-1900

1900-01-01
"Afdeeling Waddinxveen" van den Nederlandschen Protestantenbond Waddinxveen 1889-12-04 nr. 19

22-02-1890

Afdeeling Warder van de Noordhollandsche Vereeniging "Het witte kruis" Warder 1896-04-10 nr. 31

13-06-1896
05-09-1903

1895-12-01
Afdeeling "Warmenhuizen" van den Noordhollandsche vereeniging "Het witte Kruis" Warmenhuizen 1898-12-07 nr. 39

23-12-1898

1898-08-01
Afdeeling Wateringen van de vereeniging Westland Wateringen 1898-08-04 nr. 52

25-08-1898

1898-05-24
"Afdeeling Weduwenfonds" van het Werklieden-Ziekenfonds "Help Onderling" onder de zinspreuk "Eendracht geeft Macht" Oosterbeek 1888-05-03 nr. 6

30-06-1888

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.