Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1900-01-20
Algemeene Arbeidersvereeniging Zutphen 1871-06-29 nr. 16

03-08-1871
16-11-1900

Algemeene Arbeidersvereeniging "Hoop op Geregtigheid" Arnhem 1873-06-25 nr. 49

23-08-1873
18-08-1881

Algemeene Arbeidersvereeniging "Op hoop van Zegen" Brummen 1874-11-06 nr. 24

09-04-1875
07-12-1899

Algemeene Arnhemsche polikliniek Arnhem 1898-02-10 nr. 14

23-02-1898
19-04-1900

1898-01-01
Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine Den Helder 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-06-16
Algemeene bond voor Nederlandsche Marine-matrozen Den Helder 1897-07-20 nr. 35

22/23-08-1897
09/10-07-1899

1897-01-22
Algemeene Burgerkring Oldenzaal 1900-11-08 nr. 60

25/26-11-1900

1900-01-01
Algemeene Deventer Werkliedenvereeniging "Help U zelven" Deventer 1872-05-24 nr. 11

23-06-1872
26-08-1903

Algemeene Gorinchemsche vakbond Gorinchem 1903-04-17 nr. 46

16-05-1903

1902-08-18
Algemeene Groninger-Werklieden-Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Groningen 1872-12-21 nr. 31

09-03-1873
31-01-1884

Algemeene Haagsche Polikliniek Den Haag 1893-12-19 nr. 26

01-02-1894
23-11-1901

1893-10-01
Algemeene Handelsvereeniging "Helpt elkander" Arnhem 1886-01-31 nr. 17

17-03-1886
16-01-1896
09-02-1901

1885-01-01
Algemeene Harddraverijvereeniging Amsterdam 1895-11-25 nr. 30

01/02-01-1896

1895-01-04
Algemeene liefdadigheidsvereeniging "Juno" (kinderkleeding) Amsterdam 1891-06-03 nr. 24

28-07-1891
19-08-1896

1890-11-01
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-07-21
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Algemeene Nederlandsche Bloemistenwerkliedenbond Haarlem 1900-10-31 nr. 96

20-11-1900

1900-03-01
Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellenbond Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1901-12-08
Algemeene Nederlandsche bond van accountants en boekhouders Utrecht 1902-11-24 nr. 50

16-12-1902

1902-10-11
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
Algemeene Nederlandsche Bond van schoenfabrikanten Den Bosch 1900-07-27 nr. 40

16-08-1900

1900-04-29
Algemeene Nederlandsche bond van textielarbeiders Enschede 1903-02-16 nr. 71

20-03-1903

1895-09-22
Algemeene Nederlandsche bond van werklieden in de bloembollenkweekerij Hillegom 1901-05-28 nr. 98

12-06-1901

1901-01-01
Algemeene Nederlandsche Bond voor Musici Amsterdam 1896-02-04 nr. 24

24-04-1896

1895-11-08
Algemeene Nederlandsche diamantbewerkersbond Amsterdam 1896-09-03 nr. 42

11/12-10-1896
09-01-1900
07-10-1902

1895-01-01
Algemeene Nederlandsche Kleermakersbond Amsterdam 1897-06-16 nr. 51

01-07-1897

1896-03-16
Algemeene Nederlandsche Kuipersbond Vlaardingen 1897-08-19 nr. 9

02-09-1897

1896-04-06
Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond Amsterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-07-14
Algemeene Nederlandsche Molenaarsbond Utrecht 1898-11-28 nr. 42

13-12-1898

1898-05-09
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond Zaandam 1900-07-23 nr. 50

11-08-1900

1900-01-01
Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Algemeene Nederlandsche Typographische Hoofdvereeniging Utrecht 1861-03-19 nr. 44

28-03-1861

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade" Den Haag 1872-05-11 nr. 28

16-06-1872
16-01-1892
13-02-1901
08-01-1902

Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
Algemeene Nederlandsche Zuivelbond, federatieve vereeniging van bonden van coöperatieve zuivelfabrieken Utrecht 1901-02-12 nr. 30

03/04-03-1901
27-01-1903

1900-10-20
Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Algemeene onderlinge arbeidersvereeniging "Broedertrouw", afdeeling van het Algemeenen Nederlandsch Werkliedenverbond Ammerstol 1901-04-22 nr. 51

25-04-1901

1898-06-12
Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging "Twenthe" Hengelo (Ov) 1903-04-17 nr. 46

21/22-05-1903

1903-02-02
Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Algemeene Protestantenvereeniging Utrecht 1898-01-07 nr. 24

21-01-1898
19-06-1901

1897-06-16
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.