Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bad- en Zwemvereeniging Schoonhoven 1890-05-09 nr. 42

12-07-1890

Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Vereeniging tot onderhoud der Protestantsche Bewaarschool Geertruidenberg 1865-09-01 nr. 73

13-09-1865
06-10-1893

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "Amstels Handboogschutterij Soranus" Amsterdam 1886-09-20 nr. 26

27-10-1886

Sociëteit "Amicitia" Eindhoven 1889-04-09 nr. 64

09-07-1889
02-09-1893

Handels- en Nijverheidsvereeniging Tiel 1873-09-16 nr. 19

29-01-1874

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Genootschap voor Bijbelverspreiding te Barneveld en omstreken Barneveld 1888-11-09 nr. 34

05-02-1889

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaarschool Dokkum 1882-11-04 nr. 23

28-11-1882

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

De Christelijke Wijkvereeniging Leiden 1874-03-07 nr. 25

29-05-1874
16-12-1902

Christelijke Jongelingsvereeniging onder de zinspreuk "Gelijk aan het Mosterdzaad" Vlissingen 1887-11-29 nr. 8

14-02-1888

Wijkvereeniging "Kamperpoort" Zwolle 1888-02-10 nr. 12

06-04-1888

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

De Kerkelijke Kas Borsele 1890-03-11 nr. 28

25-05-1890

Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

"Afdeeling Zwolle" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Zwolle 1888-03-06 nr. 16

13-04-1888

Vereeniging "Burgervoorzorg" Harlingen 1888-10-29 nr. 36

27-01-1889

Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Societeit "Door Eendracht Verbonden" Delft 1889-10-05 nr. 20

11-02-1890

Hulpzendingvereeniging tot Evangelisatie onder Israël en de Volkeren Zwolle 1883-01-26 nr. 12

08-03-1883

Christelijke Jongelingsvereeniging onder het motto "Ebenhaëzer" Oostwold 1885-03-06 nr. 11

25-04-1885

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1888-03-19 nr. 19

15-04-1888

Vereeniging "Johannes Stichting", Christelijk Toevluchtsoord Nieuwveen 1887-07-25 nr. 26

13-10-1887
02-08-1889
25-04-1895

Diaconessen-Inrichting Den Haag 1866-12-08 nr. 60

16-12-1866
06-06-1896

Vereeniging "Eigen brood bovenal" Leeuwarden 1858-10-18 nr. 54

27-10-1858
21-01-1870
05-02-1884

Vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftige ingezetenen van de gemeente Heerde Heerde 1861-12-26 nr. 103

11-01-1862
07-03-1872
18-11-1891

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Scherpschuttersvereeniging "Voor Vaderland en Koning" Terneuzen 1888-05-16 nr. 12

05-07-1888

Vereeniging tot oprigting en instandhouding eener Bewaarschool en eene daaraan verbonden school voor handwerken Elst 1877-07-13 nr. 25

17-08-1877
31-08-1894

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Oosterend (NH) 1883-06-12 nr. 65

11-07-1883

De Industrieschool voor meisjes Arnhem 1873-06-28 nr. 35

04-09-1873
10-08-1881
02-02-1895
17-02-1899
21-07-1903

Vereeniging "Vluchtheuvel-Kerk" Valburg 1871-12-24 nr. 19

28-01-1872
27-02-1886
17/18-11-1901

Roeivereeniging "Sirene" Amsterdam 1887-04-23 nr. 30

05-07-1887

Vereeniging voor Christelijk Onderwijs en Christelijke Opvoeding Zwijndrecht 1880-01-27 nr. 11

26-02-1880

Vereeniging voor Christelijk Onderwijs Smilde 1867-07-25 nr. 58

25-08-1867
17-03-1885
24-06-1885
24-08-1888
01/02-09-1895
23-01-1897

Vereeniging "de Gemeente van Gedoopte Christenen, ook wel Baptisten genaamd" Vriescheloo 1889-09-01 nr. 15

15-02-1890

Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Spaarbank te Midwolda Midwolde 1890-11-04 nr. 9

06-02-1891
10-06-1898

Vereeniging tot instandhouding van "De Cornelia-Bewaarschool te Barneveld" Barneveld 1866-09-01 nr. 67

19-09-1866

Vereeniging tot "ontwikkeling van den Landbouw in Beekbergen en omstreken" Beekbergen 1876-02-29 nr. 15

02-05-1876

Vereeniging "De Societeit te Velp" Velp 1869-07-25 nr. 17

13-08-1869
04-03-1876
13-09-1884
16-03-1894
20-04-1898

De Kerkelijke Kas Schiedam 1888-01-10 nr. 6

03-03-1888

De Kerkelijke Kas Leiden 1888-02-29 nr. 82

12-04-1888
11-08-1899

Muziekvereeniging "de Harmonie" Velp 1873-12-13 nr. 11

21-02-1874
03-01-1902

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.