Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Sneek Sneek 1862-01-11 nr. 51

01-02-1862
27-08-1891
14/15-04-1901

Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen Katwijk 1862-02-12 nr. 55

22-02-1862
19-08-1876
18-07-1891
07-06-1901

Vereeniging tot verbreiding der Waarheid Den Haag 1862-02-22 nr. 135

07-03-1862

Vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs Vlissingen 1862-03-04 nr. 66

19-03-1862
17-03-1891

1861-11-07
Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieëlen Den Haag 1862-03-09 nr. 2

23-03-1862
31-08-1864
16-04-1881
15-02-1891
26/27-01-1896

Vereeniging tot instandhouding der te Amersfoort bestaande Anna Paulowna Bewaarschool, vooral voor kinderen van behoeftigen Amersfoort 1862-03-14 nr. 75

25-03-1862
10-04-1888

Vereeniging voor Christelijk Onderwijs Makkum 1862-04-05 nr. 76

20-04-1862
21/22-06-1891

Jongelingsvereeniging ter bevordering van in- en uitwendige zending Sint Annaparochie 1862-05-15 nr. 78

27-05-1862

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs Zutphen 1862-05-21 nr. 53

31-05-1862
15-10-1891
26-09-1900

Protestantsche Vereeniging tot verbetering door zedelijke opleiding van den toestand der armenklasse Culemborg 1862-05-26 nr. 105

06-06-1862
28-11-1882
20-03-1902

Vereeniging "Bethel" gesticht voor minderjarige, ontslagene gevangene of verwaarloosde en verlatene meisjes boven de zestien jaren Zetten 1862-05-28 nr. 73

12-06-1862
11-06-1892
01-09-1898
01/02-01-1903

Vereeniging tot voorziening in gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs Haaksbergen 1862-06-05 nr. 67

17-06-1862

Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862-06-15 nr. 16

26-06-1862

Societeit "Concordia" Leiden 1862-06-26 nr. 69

12-07-1862
17-08-1884
06-08-1891

Nijmeegsche Bad- en Zweminrigting Nijmegen 1862-06-28 nr. 75

13-07-1862

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Maatschappij tot Nut van den Arbeidenden Stand Amsterdam 1862-07-21 nr. 58

08-08-1862

Vereeniging "Hulpbank te Nijmegen" Nijmegen 1862-07-25 nr. 57

12-07-1862
21-02-1864
22-01-1867
20-02-1879
08-12-1891
04-02-1893
14-05-1901

Vereeniging "Het Protestantsche St. Anthony-gilde" Kuinre 1862-08-14 nr. 58

31-08-1862
04-09-1891

Vereeniging "Het Roomsch Katholieke St. Antony-gilde" Kuinre 1862-08-14 nr. 58

31-08-1862
01-03-1878
05-09-1891

Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager Onderwijs en Bewaarschool Leiderdorp 1862-08-17 nr. 47

05-09-1862
22-04-1877
27-04-1898

Vereeniging ter "Verbetering der Arbeiders-woningen te 's-Hertogenbosch" Den Bosch 1862-08-22 nr. 47

07-09-1862

Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Vereeniging tot uitbreiding van het Godsrijk in en buiten Delftshaven Delfshaven 1862-11-01 nr. 90

12-11-1862

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Onderwijs Heteren 1862-12-21 nr. 15

07-01-1863

Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Bijzondere School voor Christelijk Onderwijs Sauwerd 1863-01-08 nr. 67

20-01-1863

Christelijke Wijkvereeniging Amsterdam 1863-01-14 nr. 48

23-01-1863
27-08-1891

Vereeniging ter bevordering van in- en uitwendige zending te Almelo, onder de zinspreuk: "Predikt het Evangelie aan alle creaturen" Almelo 1863-01-22 nr. 47

29-01-1863
16-06-1893

Vereeniging tot het geven van onderwijs in vrouwelijke handwerken en muziek aan meisjes Beerta 1863-02-03 nr. 89

10-02-1863
16-10-1891

Nijverheids-Vereeniging voor Goud- en Zilversmeden Schoonhoven 1863-02-20 nr. 82

05-03-1863
25-07-1894

Vereeniging ter voorziening in gewoon- of meer uitgebreid lager onderwijs Avereest 1863-03-03 nr. 60

17-03-1863

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Zaandam 1863-04-25 nr. 62

21-05-1863
16-06-1892

Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Vereeniging van Israëlieten genaamd "Sieraad der jeugd" Den Bosch 1863-05-02 nr. 59

22-05-1863

Vereeniging onder de zinspreuk "Laat ons goed doen aan iedereen, maar het allermeest aan de Geloofsgenooten Maastricht 1863-05-09 nr. 99

22-05-1863

Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse Dordrecht 1863-05-17 nr. 18

14-06-1863
05-07-1887
20-08-1896
05-07-1902

Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Jutrijp en Hommerts Hommerts 1863-06-10 nr. 61

19-06-1863
23-02-1879
18-01-1893
13-11-1894

Vereeniging tot "opbouw of verbetering van arbeiderswoningen te Deventer" Deventer 1863-06-27 nr. 70

15-07-1863
05-07-1873
08-05-1883
18-08-1892
25/26/27/28-12-1903

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Haarlem 1863-07-01 nr. 51

16-07-1863
19-07-1892

Vereeniging tot oprigting eener Schietbaan te Zwolle Zwolle 1863-07-16 nr. 46

28-07-1863

Vereeniging voor Christelijk Nationaal onderwijs Culemborg 1863-08-06 nr. 77

18-08-1863

Vereeniging tot het bouwen van Woningen te Sneek Sneek 1863-08-10 nr. 77

25-08-1863
24-10-1873
20-06-1888

Israëlitisch Collegie "Nut en Vermaak" onder de zinspreuk "Vrede en Eendracht" Den Helder 1863-08-10 nr. 76

20-08-1863
14-01-1866

Het Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863-09-18 nr. 52

26-09-1863
07-02-1893

Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Workum 1863-10-04 nr. 19

18-10-1863
27-10-1893

De Groote Sociëteit Enschede 1863-10-10 nr. 50

20-10-1863
01-11-1866
27-02-1881
20-01-1884
18-07-1889
21-02-1890
30-07-1891

Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Oude Wetering 1863-10-21 nr. 61

27-10-1863
17-10-1883
17-08-1892

Vereeniging "De Vrienden der Waarheid" Kampen 1863-10-30 nr. 47

21-11-1863

De Nieuwe Sociëteit Zutphen 1863-10-31 nr. 46

25-11-1863
10-04-1878
02-09-1891
26-08-1898

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1 2 3 4 5180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.