Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1174 175 176 177 178 179 180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van werklieden te Biezelinge en Eversdijk "Eendracht maakt macht" Biezelinge 1903-08-22 nr. 52

20/21-09-1903

1903-02-06
Vereeniging van metselaars en opperlieden Utrecht 1903-08-22 nr. 52

17-09-1903

1902-10-30
Nederlandsche chemische vereeniging Den Haag 1903-08-22 nr. 52

24-09-1903

1903-04-15
Vereeniging van Nederlandsche sigarenfabrikanten Zwolle 1903-08-22 nr. 52

24-09-1903

1903-05-20
Dilettantenclub "Het vaderland getrouw" Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

23-09-1903

1901-09-01
Fruitveilingvereeniging "Algemeen belang" Uden 1903-08-22 nr. 52

24-09-1903

1903-06-02
De Nederlandsche Opera Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

11-09-1903

1903-06-01
"Sint Antoniusgilde", onderafdeeling van den Roomsch Katholieken werkliedenbond Den Bosch 1903-09-01 nr. 28

30-12-1903

1896-06-13
Odéon Amersfoort 1903-09-01 nr. 28

30-09-1903

1903-08-01
Schiet-(Weerbaarheids) vereeniging "Nimrod" 's-Heer Abtskerke 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1903-04-03
De vereeniging "Het Oranjepark" Utrecht 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1902-08-31
Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
Anti-revolutionaire Propagandaclub Den Haag 1903-09-01 nr. 28

23-09-1903

1902-03-26
Afdeeling Ede der vereeniging "Het Groene Kruis" Ede 1903-09-07 nr. 51

04/05-10-1903

1903-06-19
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Het Groene Kruis te Stichtsch en Geldersch Veenendaal Veenendaal 1903-09-07 nr. 51

02-10-1903

1903-07-24
"Ons belang" tot oprichting en instandhouding eener school van voorbereidend onderwijs te Hoek van Holland Hoek van Holland 1903-09-07 nr. 51

02-10-1903

1903-01-01
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Afdeeling Sassenheim en omstreken van den Nederlandschen Roomch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willibrordus Sassenheim 1903-09-12 nr. 24

07-10-1903

1902-03-09
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin, afdeeling Zeist Zeist 1903-09-12 nr. 24

09-10-1903

1903-04-29
Afdeeling Sneek van den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik Sneek 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1903-02-27
Amsterdamsche Bestuurdersbond Amsterdam 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1900-01-01
Gaswerkersvereeniging "Verbetering zij ons streven" Leiden 1903-09-19 nr. 7

17-10-1903

1902-11-26
Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene openbare leeszaal en boekerij te Groningen Groningen 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1903-07-09
Ons belang Opperdoes 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1903-05-01
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Landbouwvereeniging "Winschoten" Oostereinde 1903-09-19 nr. 7

14-10-1903

1903-06-13
Centrale Tuinbouwvereeniging "Hoeksche Waard" Oud-Beijerland 1903-09-30 nr. 40

25/26-10-1903

1903-05-01
Schietvereeniging "Nimrod" Wolphaartsdijk 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1903-01-29
Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Schiedamsche slagersvereeniging "Onderling belang" Schiedam 1903-09-30 nr. 40

25/26-10-1903

1903-06-08
Protestantsch-Christelijke ijzer- en metaalbewerkers en aanverwante vakliedenvereeniging Leiden 1903-09-30 nr. 40

18/19-10-1903

1903-03-18
Christelijke Jongelingsvereeniging "Obadja" Oudehaske 1903-09-30 nr. 40

18/19-10-1903

1892-01-25
T(ielsche) V(oetbal) V(ereeniging) "Victoria" Tiel 1903-09-30 nr. 40

20-10-1903

1897-12-18
Schietvereeniging "Oranje" Dinther 1903-09-30 nr. 40

20-10-1903

1903-03-15
Wilhelmina-ziekenverpleging Scherpenzeel 1903-09-30 nr. 40

20-10-1903

1903-08-01
Orkestvereeniging "Aesthetica" (schoonheidsleer) Den Haag 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1900-11-10
"Charitas" (vrouwelijke afdeeling), onder patronaat van de H. Elisabeth van Hongarije Goirle 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1902-11-19
"Het Groene Kruis" voor de dorpen Marssum, Engelum, Deinum, Boxum en Blessum Marssum 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1902-08-18
Schoenmakersvereeniging "Door vriendschap verbonden" Leiden 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1883-01-15
Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Christelijke muziekvereeniging "Prijst den Heer" Wanswerd aan de Streek 1903-10-02 nr. 15

24-10-1903

1882-01-06
Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Oud-Loosdrecht Oud-Loosdrecht 1903-10-02 nr. 15

25/26-10-1903

1903-07-30
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Boerenleenbank Kessel 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-09-16
Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Christelijke muziekvereeniging "Advendo" Molkwerum 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1899-08-23
Vereeniging ter bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Delden en omstreken Delden 1903-10-12 nr. 18

29-10-1903

1901-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1174 175 176 177 178 179 180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.