Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1175 176 177 178 179 180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Harmonie "Apollo" (God der muziek) Etten 1903-10-12 nr. 18

29-10-1903

1903-02-01
De ambachtsschool voor Brielle en omstreken Brielle 1903-10-12 nr. 18

29-10-1903

1903-06-17
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Christelijke muziekvereeniging "Exselsior" Oudebildtzijl 1903-10-12 nr. 18

29-10-1903

1894-05-01
Bond van branders- en distillateursknechts Schiedam 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-09-20
Afdeeling Alphen van den provincialen Gelderschen boerenbond Alphen (Ge) 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1897-11-21
Anti-revolutionnaire kiesvereeniging onder de zinspreuk "Nederland en Oranje" Vlaardingen 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1903-10-12
Schiet- (Weerbaarheids) vereeniging "Souburg" Oost- en West-Souburg 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1899-01-20
St. Josephsvereeniging Volendam 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1903-01-18
Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Nederlandsche Binnenschippersbond Amsterdam 1903-10-12 nr. 18

01/02-11-1903

1903-01-21
De Gereformeerde Gemeente van Rotterdam Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-10-19
Vereeniging van Rotterdamsch tramwegpersoneel "Ons Belang" Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-03-06
Christelijke muziekvereeniging "Oranje" Minnertsga 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-10-05
Amersfoortsch symphonieorkest "Jubal" Amersfoort 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1902-11-07
Christelijk Tehuis voor militairen Haarlem 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-11-08
Tuindersvereeniging "Pomona" Hillegom 1903-10-19 nr. 34

11-11-1903

1903-01-01
Landbouwvereeniging "De Eendracht" Oudkarspel 1903-10-19 nr. 34

08/09-11-1903

1903-02-13
Christelijke muziekvereeniging "De Bazuin" Berlikum 1903-10-19 nr. 34

08/09-11-1903

1895-10-31
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Zierikzee en in de eilanden Schouwen en Duiveland Zierikzee 1903-10-26 nr. 41

20-11-1903

1896-05-01
Afdeeling Duiven van den Provincialen Gelderschen Boerenbond Duiven 1903-10-26 nr. 41

20-11-1903

1903-02-01
Tooneelvereeniging "Koningin Wilhelmina" Den Haag 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1898-08-31
"De Hanze", Roomsch-Katholieke vereeniging van den handeldrijvenden middenstand in het bisdom Breda Breda 1903-10-26 nr. 41

20-11-1903

1903-04-30
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Bond van hengstenhouders in de provincie Noordbrabant Den Bosch 1903-10-26 nr. 41

24-11-1903

1902-12-15
Hilversumsche Patroonsvereeniging in de bouwvakken Hilversum 1903-10-26 nr. 41

17-11-1903

1903-02-20
Vereeniging van handelsreizigers "Oldambt" Winschoten 1903-10-26 nr. 41

17-11-1903

1903-01-31
Arbeidersbelang Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-08-29
Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te Baarland of Oudelande Baarland 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-07-15
Christelijke muziekvereeniging "Crescendo" Drachten 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1899-07-04
Christelijke Werkliedenvereeniging (afdeeling van den Christelijk Nationalen Werkmansbond) Raamsdonksveer 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-02-21
"Walden", werkende groep der vereeniging "Gemeenschappelijk grondbezit" Bussum 1903-10-26 nr. 41

14-11-1903

1903-04-20
Schietvereeniging "Ossche weerbaarheid" Oss 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-05-01
Het muziekkorps "Bolsward" Bolsward 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1881-05-04
Nieuwe Societeit Tilburg 1903-10-26 nr. 41

18-11-1903

1900-08-20
Bureau voor handelsinlichtingen (gesticht op het initiatief der Maatschappij van Nijverheid) Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

18-11-1903

1903-02-02
Christelijke muziekvereeniging "De Broederband" Kampen 1903-10-26 nr. 41

18-11-1903

1894-08-09
Schietvereeniging "President Krüger" Valkenburg (Li) 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1902-05-25
Rotterdamsche Sloopersvereeniging "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1902-11-12
Liefdewerk "De Catechismus" Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1903-07-01
Nieuwe Landbouwvereeniging "Kolham" Kolham 1903-10-26 nr. 41

10-11-1903

1902-07-25
Christelijke muziekvereeniging "Soli Deo Gloria" Nes 1903-10-26 nr. 41

11-11-1903

1898-12-09
Wormer's ijsclub Wormer 1903-10-26 nr. 41

13-11-1903

1902-10-01
Bergen op Zoomsche handelsreizigersvereeniging Bergen op Zoom 1903-10-26 nr. 41

13-11-1903

1900-07-01
Zangvereeniging "'s Hertogenbosch mannenkoor" Den Bosch 1903-10-26 nr. 41

12-11-1903

1903-07-01
Veenkoloniale Boerenbond Veendam 1903-10-26 nr. 41

13-11-1903

1903-07-01
Liefdadigheid voor behoeftige kinderen Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1901-01-01
De Protestantsch Christelijke vakvereeniging van katoenbewerkers "de Eensgezindheid" Enschede 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1901-02-28
Antirevolutionaire Propaganda-Club "Feijenoord" Rotterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1903-04-29
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1175 176 177 178 179 180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.