Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1176 177 178 179 180 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
"Ons Huis" vereeniging ter bevordering van Christelijke belangen Wageningen 1903-11-04 nr. 22

01-12-1903

1900-06-01
Vereeniging van winkeliers en ambachtslieden "Algemeen Belang" Veendam 1903-11-04 nr. 22

24-11-1903

1902-04-03
Eene school met den Bijbel te Opperdoes Opperdoes 1903-11-04 nr. 22

24-11-1903

1902-12-11
Vereeniging tot verbetering van land- en tuinbouw te Stiens en omliggende dorpen Stiens 1903-11-04 nr. 22

24-11-1903

1902-08-01
Handelsbelangen Hilversum 1903-11-04 nr. 22

26-11-1903

1900-03-07
Het Zwolsche dilettanten-orchest Zwolle 1903-11-04 nr. 22

26-11-1903

1903-06-22
Sint-Nicolaasvereeniging voor behoeftige schoolkinderen Breda 1903-11-04 nr. 22

27-11-1903

1901-12-06
Vereeniging tot bevordering van gemeentebelangen in de gemeente Hennaarderadeel Wommels 1903-11-04 nr. 22

26-11-1903

1902-01-11
Fanfare-corps "Apollo" Stroobos 1903-11-10 nr. 33

11-12-1903

1899-08-28
Christelijke muziekvereeniging "Excelsior" Schraard 1903-11-10 nr. 33

11-12-1903

1897-12-27
Middelstummer Fanfarekorps Middelstum 1903-11-10 nr. 33

12-12-1903

1899-01-01
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Rijtuig- en wagenmakersvereeniging "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1902-09-26
"St. Nicolaas", R.K. vereeniging voor behoeftige schoolkinderen Nijmegen 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1903-01-14
Stoomdorscherij "Westerlee-Scheemda" Scheemda 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1903-03-01
St. Elisabeth's-vereeniging Lisse 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1902-11-19
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Muziekvereeniging "Crescendo" Krimpen aan de Lek 1903-11-10 nr. 33

04-12-1903

1900-01-01
Rotterdamsche touwslagersvereeniging "Door Eendracht verbonden" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1903-03-30
Egmondsche IJsclub Egmond aan den Hoef 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1901-10-29
Winkelvereeniging P. en C. (Peek en Cloppenburg) Utrecht 1903-11-10 nr. 33

06/07-12-1903

1903-06-01
Vereeniging tot evangelisatie binnen de classis Assen Assen 1903-11-10 nr. 33

05-12-1903

1903-09-01
Vereeniging van stalhoudersknechts "Onze Hoop" Arnhem 1903-11-10 nr. 33

05-12-1903

1902-11-23
Vereeniging tot bevordering van Gereformeerd schoolonderwijs te Wester Emden, gemeente Stedum Westeremden 1903-11-10 nr. 33

04-12-1903

1903-09-01
IJsclub "Algemeen Belang" 't Zand (NH) 1903-11-10 nr. 33

04-12-1903

1901-12-01
Werkmansbond voor leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Leiden 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1903-06-01
Liedertafel "Amstels werkman" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1887-12-15
Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Boerenleenbank Eede 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-10-25
Schietvereeniging "Nil Desperandum" Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-03-17
Christelijke muziekvereeniging "Excelsior" Parrega 1903-11-17 nr. 42

12-12-1903

1893-11-01
Vereeniging van ijkers en adjunct-ijkers Den Haag 1903-11-17 nr. 42

12-12-1903

1903-08-23
Kerkelijke Fanfare van Nederweert Nederweert 1903-11-17 nr. 42

10-12-1903

1903-08-19
Christelijke Jongelingsvereeniging "Memento mori" Drachtstercompagnie 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-10-01
Christelijke jongelingsvereeniging "Psalm CXIX: 9" Hien 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1882-02-15
Ets Chajim (Boom des levens) Leeuwarden 1903-11-17 nr. 42

19-12-1903

1900-09-16
Arnhemsche stenografen-vereeniging "Groote" Arnhem 1903-11-17 nr. 42

19-12-1903

1903-06-19
Gilde "St. Crispinus en Crispinianus" der R. K. lederbewerkers Dongen 1903-11-17 nr. 42

18-12-1903

1903-04-19
Rotterdamsche schermvereeniging "Lagardére" Rotterdam 1903-11-17 nr. 42

15-12-1903

1902-03-19
Kegelclub "Acht om den lange" Roosendaal 1903-11-17 nr. 42

13/14-12-1903

1901-10-01
Oranje-Nassau Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

16-12-1903

1899-02-23
Boerenleenbank Hulsberg 1903-11-21 nr. 82

12-12-1903

1903-10-25
Vereeniging tot ziekenverzorging Terneuzen 1903-11-21 nr. 82

19-12-1903

1903-09-29
Limburgsche Roomsch-Katholieke volksbond "St. Joseph" Maastricht 1903-11-21 nr. 82

17-12-1903

1900-05-06
Vereeniging van landbouwers te Velsen Velsen 1903-11-21 nr. 82

17-12-1903

1903-01-01
Landbouwvereeniging Glimmen-de Punt De Punt 1903-11-21 nr. 82

12-12-1903

1902-01-18
Broederschap van gemeente-ontvangers in Friesland Leeuwarden 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1900-03-30
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Christelijke bestuurdersbond Dordrecht 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1903-06-17
Limburgsche bond van handelsreizigers Maastricht 1903-11-21 nr. 82

20/21-12-1903

1902-02-23
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1176 177 178 179 180 »
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.