Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1177 178 179 180
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Zuid-Hollandsche vereeniging "Het Groene Kruis" Den Haag 1901-07-23 nr. 39

09-08-1901

1901-04-09
Zuidhollandsche vereeniging van de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-03-16
Zuid-Nederlandsche Zuivelbond Roermond 1898-03-05 nr. 24

20/21-03-1898

1897-12-28
Zuinigheid met vlijt Breda 1898-07-09 nr. 46

27-07-1898

1898-06-23
Zuivelvereeniging "Volharding" Beugen 1901-06-05 nr. 8

20-06-1901

1901-04-11
Zusterkrans 'Loof den Heer', ten voordeele der algemeene armen Amstelveen 1897-02-06 nr. 6

24-02-1897

1893-05-04
Zusters der orde van de visitatie Tilburg 1897-07-05 nr. 48

24-07-1897

Zustervereeniging "Martha" Amsterdam 1893-01-03 nr. 30

21-02-1893

Zutphensche bond van gemeente-werklieden Zutphen 1902-06-24 nr. 26

15-07-1902

1902-04-27
Zutphensche Handelsvereeniging Zutphen 1897-04-13 nr. 19

02/03-05-1897

1897-01-01
Zutphensche IJsvereeniging Zutphen 1887-11-09 nr. 28

06-01-1888
21-11-1891

Zutphensche Landbouwersvereeniging Zutphen 1871-04-06 nr. 7

18-05-1871

Zutphensche Muzijk-Vereeniging Zutphen 1868-05-27 nr. 74

05-07-1868

Zutphensche Schermclub "Mars" Zutphen 1884-09-17 nr. 19

29-11-1884

Zutphensche Scherpschuttersvereeniging "Gelria" Zutphen 1884-10-07 nr. 48

02-12-1884

Zutphensche Spekslagersvereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Slagersbond Zutphen 1895-01-24 nr. 1

19-02-1895

1894-11-21
Zutphensche visschersbond "Onderling genoegen" Zutphen 1898-01-29 nr. 23

06/07-02-1898

1897-03-19
Zwartewaters-Vereeniging Hasselt 1873-06-25 nr. 50

24-08-1873
22-08-1878

Zwem- en Badinrichting Enschede 1897-01-06 nr. 4

24/25-01-1897

1896-12-01
Zwemclub "De Jonge Kampioen" Amsterdam 1896-07-25 nr. 42

11-09-1896
07/08-01-1900

1892-08-27
Zwemvereeniging "het IJ" Amsterdam 1892-10-31 nr. 24

23-11-1892

1892-09-16
Zwolsch Comité tot bevordering van den Handel Zwolle 1884-10-14 nr. 64

29-11-1884

Zwolsche Athletische club Zwolle 1898-12-21 nr. 33

01/02-01-1899

1893-10-01
Zwolsche Gymnastiekvereeniging Zwolle 1878-05-23 nr. 27

27-07-1878
25-04-1885
05-02-1892
28-05-1896

Zwolsche Handelsreizigers-vereeniging Zwolle 1897-04-15 nr. 3

07-05-1897

1897-01-16
Zwolsche Handelsvereeniging Zwolle 1884-04-25 nr. 30

15-06-1884
25-02-1891

Zwolsche hengelaarsvereeniging "Ons genoegen" Zwolle 1898-06-13 nr. 52

30-06-1898

1893-07-09
Zwolsche industrie- en huishoudschool voor meisjes Zwolle 1898-05-20 nr. 54

05/06-06-1898

1898-03-30
Zwolsche Schippers-IJsclub Zwolle 1889-04-09 nr. 60

08-06-1889

Zwolsche spekslagersvereeniging Zwolle 1899-06-12 nr. 59

25/26-06-1899

1898-09-01
Zwolsche vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en de verfraaiing van de stad en omstreken Zwolle 1896-07-25 nr. 58

11-09-1896

1895-11-04
Zwolsche vereeniging van bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten Zwolle 1902-03-15 nr. 24

26-03-1902

1902-01-13
Zwolsche vleeschhouwersvereeniging Zwolle 1900-10-31 nr. 97

20-11-1900

1900-06-20
Zwolsche Zeil-en Roeivereeniging Zwolle 1889-04-26 nr. 40

21-07-1889

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1177 178 179 180
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.