Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1177 178 179 180
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Afdeeling Amsterdam van de vereeniging der bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland Amsterdam 1898-02-21 nr. 37

04-03-1898

1859-12-09
Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1890-05-31 nr. 25

27-07-1890
24-09-1903

Afdeeling Amsterdam der "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" Amsterdam 1893-07-12 nr. 18

03/04-09-1893

Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-12-13
Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heide-Maatschappij Amsterdam 1888-12-22 nr. 22

22-02-1889

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Afdeeling Amersfoort van den Christelijk Nationalen Werkmansbond Amersfoort 1903-02-20 nr. 56

22/23-03-1903

1898-02-14
Afdeeling Amersfoort der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amersfoort 1903-05-30 nr. 65

25-06-1903

1903-03-26
Afdeeling Ameide, Tienhoven e.o. van den Nederlandschen Protestantenbond Ameide 1898-02-22 nr. 9

06/07-03-1898

1890-08-26
Afdeeling Alphen van den provincialen Gelderschen boerenbond Alphen (Ge) 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1897-11-21
Afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willebrordus Alkmaar 1898-05-25 nr. 14

07-06-1898

1896-09-27
Afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten van de Noord-Hollandsche Vereeniging "het Witte Kruis" Alkmaar 1890-04-01 nr. 29

27-04-1890
06-11-1903

Afdeeling Akersloot der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Akersloot 1893-06-07 nr. 69

27-07-1893
11-09-1903

1875-04-01
Afdeeling Achlum, van de Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Achlum 1891-12-02 nr. 27

14-01-1892

Afdeeling Abbekerk en Lambertschaag van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Abbekerk 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903
05-09-1903

1903-01-01
Afdeeling Aalsmeer van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Aalsmeer 1893-02-18 nr. 25

26/27-03-1893
19-11-1903

Aesthetisch Genootschap Rotterdam 1885-11-17 nr. 21

20-01-1886

Administratieve vereeniging voor Veghel en omstreken Veghel 1901-05-28 nr. 104

15-06-1901

1899-05-26
Administratieve vereeniging voor Tilburg en omstreken Tilburg 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1902-05-21
Administratieve vereeniging voor Eindhoven en omstreken Eindhoven 1901-09-27 nr. 28

09-10-1901

1897-11-18
Abcouder IJsclub Abcoude 1902-02-08 nr. 38

25-02-1902

1895-01-25
Aardappelenwerkersvereeniging "Ons belang" Amsterdam 1900-11-15 nr. 44

09/10-12-1900

1896-02-25
Aapclub Enschede 1898-02-21 nr. 35

06/07-03-1898

1897-11-01
Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reeders Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1902-06-26
Aansprekers- of Begrafenisvereeniging "Leeuwarden" Leeuwarden 1895-01-19 nr. 6

16-02-1895

1888-03-06
Aannemers-vereeniging "De Eendracht" Kampen 1901-01-25 nr. 28

16-02-1901

1892-09-16
Aannemers-sociëteit "Amsterdam" Amsterdam 1896-08-12 nr. 22

15-09-1896

1896-05-01
Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Aangenaam door uitspanning, nuttig door oefening, (bij verkorting genaamd A.D.U.I.N.D.O.) Amsterdam 1894-03-06 nr. 26

04-04-1894

Aalten's Belang Aalten 1901-08-12 nr. 35

25/26-08-1901

1898-12-14
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1177 178 179 180
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.