Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Erkende verenigingen, 1855-1903

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1177 178 179 180
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Jongelingsvereeniging "De Heer is onze Banier" Zwolle 1889-02-02 nr. 28

15-03-1889
10-11-1894

1888-05-01
District Zwolle c.a. van de Vereeniging "Eigen Hulp" Zwolle 1879-05-20 nr. 12

04-07-1879
27-02-1886

Zwolsche vereeniging van bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten Zwolle 1902-03-15 nr. 24

26-03-1902

1902-01-13
Weldadigheid Zwolle 1894-09-28 nr. 37

07-11-1894

1889-10-07
Zwolsche Handelsreizigers-vereeniging Zwolle 1897-04-15 nr. 3

07-05-1897

1897-01-16
Schippersvereeniging "Schuttevaer" Zwolle 1868-03-06 nr. 51

18-03-1868
04-06-1885

Vereeniging tot verbetering der arbeiderswoning te Zwolle Zwolle 1860-03-21 nr. 64

31-03-1860
29-06-1889

Zwolsche Athletische club Zwolle 1898-12-21 nr. 33

01/02-01-1899

1893-10-01
De Bad- en zweminrichting Zwolle 1899-01-04 nr. 9

21-01-1899

1898-01-01
Christelijke Werkmansbond Zwolle 1898-11-16 nr. 41

01-12-1898

1898-06-21
Vereeniging "Christelijke Nationale School" Zwolle 1890-02-08 nr. 24

09-04-1890

Vereeniging "Algemeene Belangen" Zwolle 1884-01-12 nr. 94

01-03-1884

Vereeniging tot de Bad- en Zweminrigting te Zwolle Zwolle 1869-08-03 nr. 29

05-09-1869
18-11-1875

Bouwvereeniging "De Eendracht" Zwolle 1896-10-19 nr. 49

04-11-1896

1896-01-15
Bouwvereeniging "Eigen Haard" Zwolle 1893-05-23 nr. 50

21-06-1893
28/29-01-1894

Luthersche Diakonessen-stichting Zwolle 1891-12-08 nr. 32

27-01-1892

Roomsch-Katholieke Jongelingsvereeniging "Sint Aloysius" Zwolle 1901-02-06 nr. 33

20-02-1901

1896-11-06
Vereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs te Zwolle Zwolle 1894-05-02 nr. 43

09-06-1894
09/10-01-1898

1894-02-15
Openbaar Belang Zwolle 1900-11-23 nr. 4

12-12-1900

1900-10-17
Zwolsche vleeschhouwersvereeniging Zwolle 1900-10-31 nr. 97

20-11-1900

1900-06-20
Zwolsche Gymnastiekvereeniging Zwolle 1878-05-23 nr. 27

27-07-1878
25-04-1885
05-02-1892
28-05-1896

Afdeeling Volksweerbaarheid "Zwolle" Zwolle 1900-11-15 nr. 51

09/10-12-1900

1900-01-01
Zwolsche hengelaarsvereeniging "Ons genoegen" Zwolle 1898-06-13 nr. 52

30-06-1898

1893-07-09
Vrijzinnige kiesvereeniging "Zwolle" Zwolle 1898-07-01 nr. 21

24/25-07-1898

1898-01-03
Scherpschuttersvereeniging "Zwolle" Zwolle 1889-04-09 nr. 59

19-06-1889
16-05-1894

Bouwvereeniging "Concordia" Zwolle 1903-03-31 nr. 81

24-04-1903

1902-05-07
Zwolsche vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer en de verfraaiing van de stad en omstreken Zwolle 1896-07-25 nr. 58

11-09-1896

1895-11-04
Afdeeling Zwolle van den Nederlandschen Protestantenbond Zwolle 1896-08-06 nr. 41

20/21-09-1896

1874-02-12
Christelijke Jongelingsvereeniging Zwolle 1894-02-15 nr. 55

18/19-03-1894

Vereeniging "Apostolaat der Drukpers" Zwolle 1881-10-10 nr. 25

13-11-1881

Landbouwvereeniging "Zwolle en Omstreken" Zwolle 1899-09-14 nr. 30

29-09-1899

1899-02-28
Weerbaarheidsvereeniging "Zwolle" (afdeeling der Zwolsche Athletische Club te Zwolle) Zwolle 1900-12-14 nr. 37

29-12-1900

1899-11-22
Vereeniging tot oprigting eener Schietbaan te Zwolle Zwolle 1863-07-16 nr. 46

28-07-1863

Thomas a Kempisvereeniging Zwolle 1880-05-14 nr. 32

10-06-1880

Aantal verenigingen gevonden: 8984 pagina: « 1177 178 179 180
Download als excel-bestand met bovenstaande velden
Download als excel-bestand met alle velden
Uitleg xsl-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.