Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00002
21-02-1969
Samenvatting
4.e. Associatie van Tunesië en Marokko bij de EEG.
De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken heeft geëist dat Nederland de associatie van Marokko en Tunesië bij de EEG blijft blokkeren totdat er een bevredigende regeling met Israël is getroffen. Luns bespreekt aan de hand van standpunten van andere EEG-staten en inlichtingen van ambassadeurs het lastige karakter van het vraagstuk.
De raad besluit dat er namens Nederland in de vergadering van de EEG-raad van 3 maart 1969 geen veto zal worden uitgesproken tegen de associatie van Tunesië en Marokko op voorwaarde van een onderhandelingsmandaat voor Israël.