Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00003
29-06-1969
Samenvatting
3.b. Staatssecretaris De Koster heeft bij de EEG-raadsvergadering in Luxemburg de hernieuwing van associatie van Suriname en de Ned. Antillen met de EEG gekoppeld aan de ondertekening van een nieuwe overeenkomst met de GASM.
De Commissie heeft een akkoord over de verhoging van het hulpbedrag voor GASM en PTOM waarbij het percentage leningen stijgt ten koste van het aandeel giften. Over de verdeling moet Nederland nog overeen komen met Frankrijk. Overige regelingen kunnen verder doorlopen. Alleen suiker staat ter discussie. Rochereau biedt uitstel voor een Nederlands antwoord maar maant aan tot snel overleg met Suriname en de Ned. Antillen. De Kosters koppeling van beide associaties tot de tekening van 'Yaoundé II' kan alleen worden gehandhaafd indien snelle besluitvorming volgt na het ontvangen van de voorstellen.