Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.a. De Europese politiek. Tijdens zijn bezoek heeft minister Luns de Britten er op gewezen dat niet de economische voordelen, maar het streven naar de Europese eenwording voorop dient te staan in het verkrijgen van lidmaatschap van de EEG. Daarnaast hebben de Britten zich bereid verklaard de onderlinge verhoudingen met Frankrijk te verbeteren. Luns is gevraagd om adviezen daartoe, waarvan enkelen worden vermeld. Daarnaast is Nederland gevraagd om steun in het geval dat Frankrijk eerst het gezamenlijk landbouwbeleid rond wil hebben, alvorens aan uitbreidingskwesties toe te komen.
Na een bezoek aan Parijs vermoedt Luns dat de Britten gelijk hebben over de Franse aanpak. Daarnaast constateert Luns bij de top van het Franse ambtenarenapparaat onwelwillendheid tegenover Britse toetreding. Frankrijk stelt voor om eind 1969 een Europese topconferentie in Den Haag te houden. Dit wordt besproken in het licht van de Nederlandse lijn om de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te koppelen aan de toetredingsbesprekingen voor o.a. Groot-Brittaniƫ.
Zie ook