Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.e. Verslag vergadering WEU ministerraad. De ministers van buitenlandse zaken bespraken de Britse toetredingskwestie en de Franse houding inzake de kwestie. Minister Brandt wees er op dat voor Duitsland het Frans-Duitse vriendschapsverdrag het primaire uitgangspunt is voor buitenlands beleid. Kanselier Kiesinger kondigde aan binnenkort bij president De Gaulle om verheldering van het Franse standpunt te vragen. Een veelvoud aan voorstellen om de Britten deels of geheel te betrekken werd besproken.
Verder is men het eens geworden om een conferentie te houden over technologische samenwerking. De ministerraad bespreekt verder de mogelijkheden van technologische samenwerking.
Zie ook