Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00015
09-02-1968
Samenvatting
4.c. Toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG.
Nederland gaat de mogelijkheid van nadere technologische samenwerking met de Britten verkennen. Eveneens blijft de mogelijkheid van deelname aan de studies van de technologische EEG-commissie open, hoewel Nederland er voorlopig weinig aan deelneemt. Er is enige discussie over de gronden waarop technologische samenwerking communautair en niet intergouvernementeel zou moeten verlopen.
Zie ook