Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00018
23-02-1968
Samenvatting
4.e. Bespreking toetreding Groot-Brittannie tot de EEG. De Britten willen graag meer informatie over het arrangement waarover president De Gaulle met de Duitsers heeft gesproken. Nederland zal intussen de Britse toetredingskwestie op de agenda houden. Uit een gesprek tussen Luns en Brandt blijkt dat de inhoud van het arrangement ook voor de Duitsers onduidelijk is. In de Gemeenschap bespreekt men verschillende aanpakken voor de Britse toetreding. De Britten gaan alleen akkoord met een vast traject dat met zekerheid tot toetreding leidt. Tot slot bespreken de ministers in welke vorm en mate technologische samenwerking met de Britten mogelijk is.
Zie ook