Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00021
01-03-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3.h. Verslag van de EEG vergadering van ministers van Financiën in Rome. Minister Witteveen vermeldt dat door de Franse houding weinig succes is geboekt. De Franse inbreng richt zich, in tegenstelling tot de agenda, vooral op de Amerikaanse maatregelen m.b.t. de betalingsbalans. Commissielid Barre (F) heeft tegen de afspraken in bij de Amerikanen aangedrongen op belastingverhoging i.p.v. commerciële maatregelen. Minister Schiller (D) en Witteveen protesteren hier sterk tegen, aangezien dit niet het EEG standpunt is.
De Duitsers willen, met Nederlandse steun, de uitvoering van de resultaten van de Kennedy-ronde versnellen. De VS zal dan wellicht afzien van de maatregelen. Frankrijk ligt echter dwars. Daarnaast is er discussie over de besluitvormingsprocedure.
Zie ook