Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00026
14-03-1968
Samenvatting
3.a. Bespreking toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben het Duitse voorstel (vrijhandelszone, samenwerking in technologie en gemeenschappelijk landbouwbeleid) behandeld in de Raad van Ministers. Duidelijk is dat er interesse is in de mogelijkheden om Groot-Brittannië en de overige kandidaten te betrekken bij verdergaande integratie, deels wellicht ook buiten de EEG om. De vergadering besluit na enig verzet van Frankrijk het Duitse voorstel nader te verkennen. Men acht het niet onmogelijk dat ook zonder Frankrijk afspraken zullen worden gemaakt met de Britten.
Zie ook