Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00030
22-03-1968
Samenvatting
4.i. Bespreking vergadering ministers van Financiën van de Tien. De vergadering betreft een IMF statutenwijziging met betrekking tot speciale kredietmogelijkheden. Frankrijk ligt dwars en wil dat ieder land een opt-out clausule (de mogelijkheid om niet mee te doen) behoudt in de besluitvorming en vraagt strengere voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat er sprake van speciale kredietmogelijkheden kan zijn. Minister Witteveen vindt deze houding niet constructief. Daarnaast vreest men dat Frankrijk de EEG voor de kar wil spannen door van te voren een gezamenlijk standpunt te bepalen. Gezien de behoefte aan consensus verwacht Witteveen dat men bij de IMF vergadering akkoord zal gaan met de Franse eis van een opt-out clausule. Ook Nederland wil nadrukkelijk een gezamenlijk EEG standpunt.