Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00033
29-03-1968
Samenvatting
4.d. Bespreking bijeenkomst van de ministers van Financiën van de Zes ter voorbereiding van de Groep van Tien (IMF) bespreking in Stockholm. Minister Debré (F) pleit ervoor dat de EEG zich gezamenlijk uitspreekt voor een hogere goudprijs en juridische gelijkheid van de valuta's. Minister Witteveen werd gesteund in zijn protest tegen dit voorstel gezien de Amerikanen nadrukkelijk is beloofd dat de EEG geen blok zou vormen bij de besprekingen. Bovendien was Frankrijk reeds de gewenste vrijheid van een opt-out clausule toegezegd. Minister Luns verwacht dat de Fransen desondanks in Stockholm zullen dreigen te stoppen met de Europese integratie als de Vijf de Franse lijn niet volgen. De ministers discussiëren de mogelijkheden om zonder Frankrijk in Stockholm tot een akkoord te komen.