Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00036
05-04-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.g. Verslag van de ministers van Financiën van de Groep van Tien in Stockholm. Ondanks de Franse tegenwerking door minister Debré tijdens een voorbereidende bijeenkomst zijn de negen akkoord gegaan met de creatie van speciale trekkingsrechten. De verwachting is dat deze snel operationeel kunnen worden. Het Franse verzet hiertegen richt zich vooral op de Amerikaanse maatregelen ter herstel van de betalingsbalans. Nederland verzet zich in wisselende mate tegen de Franse bezwaren en Duitse tegemoetkomingen daaraan en wordt daarin gesteund door andere EEG ministers. Het ontbreken van Frankrijk verplichtte de andere EEG landen tot het aannemen van een algemene opt-out clausule omdat men zonder de Fransen geen veto-meerderheid kon halen. De ministers bespreken de ontwikkelingen.