Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.c. Bespreking toetreding Groot-Brittannië tot de EEG. Ondanks pogingen de Fransen tegemoet te komen hebben zij alle voorstellen aangaande comité-Maréchal, technologie en andere samenwerkingsvoorstellen van de Europese Commissie m.b.t de toetreding van de Britten afgewezen. De tegemoetkomende houding van staatssecretaris Duckwitz (D) leidde niet tot succes. Bijgevolg is de Duitse tegemoetkomendheid aan Frankrijk onder sterke druk van de overige EEG leden komen te staan. Daarnaast koppelt Frankrijk haar medewerking aan de douaneunie aan de tegemoetkomendheid van EEG staten op andere gebieden. De Britse toetreding blijft zo ver buiten zicht. De ministers bespreken voorzichtig de mogelijkheden om de Franse positie te omzeilen dan wel te verzwakken.
Zie ook