Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00040
03-05-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.b. Bespreking verslag vergadering WEU-raad. Minister Couve de Murville (F) heeft de raad na een afwezigheid van enige jaren weer bezocht. Men probeert de WEU meer diepgang te geven. Onder andere het beleid ten aanzien van Oost-Europa staat ter discussie. De kwestie van Britse toetreding kwam eveneens ter sprake maar het gebruikelijke Franse standpunt werd herhaald. Frankrijk staat Groot-Brittannië op termijn aansluiting toe maar vindt het land op dit moment niet rijp voor toetreding.