Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00041
03-05-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.c. De EEG en Groot-Brittanniƫ. De Duitsers hebben hun positie m.b.t. de Britse toetreding bijgesteld in een handreiking aan de Fransen en hebben nu veel minder vergaande ambities om de Britten bij de Europese integratie te betrekken. Verwacht wordt dat het ingeperkte Duitse streven om bepaalde invoerrechten te verlagen in een poging de Britten te betrekken voor de Fransen al te ver zal gaan. De Nederlandse regering beraadt zich over haar positie t.a.v. deze plannen bij de volgende vergadering van de Europese Raad.