Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00049
31-05-1968
Samenvatting
4.g. Verslag van de vergadering van de Europese Raad. Nederland is niet bijster enthousiast over verlenging van het Yaoundé-verdrag. Daarnaast is een associatie met Tanzania, Algerije en Malta besproken. Na het terugtrekken van de Britten is Malta zelfstandig geworden en heeft om associatie met de EEG verzocht. Gezien er eveneens aanzienlijke Russische aandacht is voor Malta, heeft de EEG oren naar het Maltese verzoek. Over een bilaterale, communautaire of gedeelde aanpak m.b.t. de voedselhulp is verdeeldheid binnen de EEG. Nederland is hierbij voorstander van bilaterale hulp gezien de nationale focus op Indonesië voor de EEG weinig interessant is en men een communautair beleid zinloos achtte zonder de Britten. Toch besluit de ministerraad akkoord te gaan met een meer communaitair gericht beleid aangaande de voedselhulp.