Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00068
26-07-1968
Samenvatting
4.c. Voorbereiding vergadering Europese Raad van de ministers van Sociale Zaken. Op de agenda staat een Italiaans- Luxemburgs voorstel voor een conferentie van de zes ministers van Arbeid, de sociale partners en de Europese Commissie over arbeidsmarktproblemen. De Fransen hebben een dergelijk overleg tot op heden geblokkeerd en men verwacht dat deze houding zal worden voortgezet. De raad overlegt de mogelijkheid voor te stellen om zonder Frankrijk aan een dergelijk overleg te beginnen. De raad besluit minister Roolvink toestemming te verlenen in het geval van een Franse weigering inderdaad voor te stellen zonder Frankrijk aan een dergelijk overleg te beginnen.