Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00073
16-08-1968
Samenvatting
4.k.1 EEG vergadering ministers van Vervoer. Ondanks matige verwachtingen is een eerste stap gezet in de richting van een gemeenschappelijk vervoersbeleid, al had Nederland liever een meer liberaal fundament voor een dergelijk beleid gezien. De commissie is verzocht voorstellen te doen m.b.t. de vervoerssubsidie. Minister Leber (D) heeft zich bereid verklaard af te zien van bepaalde vervoersmaatregelen waarvan Nederland hinder kan onvervinden. Dit in ruil voor het afschaffen van een Nederlandse dieseltoeslag die de Nederlandse transportsector een voordeel geeft t.o.v. de Duitsers.. Op het gebied van het luchtvervoer blijven echter problemen bestaan.
Zie ook