Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.e. De Europese technologische samenwerking en ruimtevaartpolitiek. Minister De Block vermeldt dat hij in de komende vergadering zal vasthouden aan het overeengekomen bestedingsplafond en zich zal inzetten voor een verminderde vaste bijdrage van Nederland. De ontwikkelingsopdrachten gaan immers vrijwel geheel buiten Nederlandse bedrijven om. Vervolg van de discussie over de Britse houding en bijdrage t.a.v. ELDO en de gevolgen voor Nederland.
Zie ook