Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00083
04-10-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.d. Bespreking vergadering EEG ministers. Frankrijk heeft de Duitse voorstellen m.b.t. de Britse toetreding verworpen, hoewel minister Debré er een basis voor toekomstig overleg in zag. Tussen de lidstaten vindt veel bilateraal overleg plaats maar vooralsnog wordt weinig consensus bereikt. Daarnaast zet Nederland zich in om concessies m.b.t. de suikermarkt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De lasten dienen gelijkmatig over de EEG lidstaten te worden verdeeld.
Zie ook