Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.f. Toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG. België heeft een nieuw voorstel over samenwerking in het kader van de WEU. Nederland heeft een aantal bezwaren. Zo is er geen inspraak van de WEU, het Benelux-memorandum is onvermeld en een Brits lidmaatschap van de EEG wordt evenmin vermeld. Het voorstel werd verworpen. De Belgische regering staat wegens interne problematiek politiek zwak. De Britten lijken langzaam afstand te nemen van de lijn dat zij alleen samenwerken met EEG lidstaten als definitieve toetreding in zicht is. Zij overwegen samenwerking met Nederland en Italië. De ministerraad bespreekt verder de mogelijkheden van een dergelijke samenwerking met de Britten en de Italianen.
Zie ook