Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00097
06-12-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.l. Toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG. Luns vertelt over zijn bezoek aan Parijs waar hij de indruk heeft weten weg te nemen dat Nederland in een aantal opzichten anti-Frans georiënteerd zou zijn. In een gesprek met de Britse ambassadeur in Parijs, Soames, heeft Luns gewezen op de mogelijkheden voor de Britten: nietsdoen, overleg aangaan met de Fransen over een oplossing, of buiten de Fransen om samenwerkingsvormen met de overige EEG staten zoeken. De Britten staan, evenals de Fransen, negatief tegenover het plan van de Belgen en hebben onderling overleg met de Fransen. De details en mogelijkheden worden besproken.