Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.d. De financiƫring van Euratom. Minister Luns meldt dat bij velen de indruk bestaat dat Nederland, net als Frankrijk overigens, er op uit is Euratom te torpederen. Voor Nederland is vooral de overschrijding van het bestedingsbudget van belang. Hier is men streng op tegen. Tegelijk is de raad bewust van het feit dat men hier mee zal moeten omgaan. De raad is bezorgd over het ontstane patroon waarbij begrotingen worden overschreden doordat met name Frankrijk structureel weigert het surplus in kosten bij te dragen, resulterend in hogere kosten voor de overige deelnemers. De raad besluit een eventuele overschrijding te accepteren en compensatie daarvoor per ministerie te arrangeren.