Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00107
17-01-1969
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3.h. Vergadering van de EEG Landbouwministers. De berichtgeving hierover is volgens Lardinois onjuist. De raad heeft het plan niet aanvaard, maar alleen in vragende zin behandeld. Lardinois heeft zich verzet tegen de Franse inbreng om de structuurvoorstellen van de commissie door de gemeenschap te laten financieren. Volgens Nederland kan daar pas sprake van zijn als de institutionele opzet van de EEG is verbeterd.