Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.i. Bijeenkomst van de ministers van Financiën van de EEG. Het Mansholt-plan werd door minister Witteveen in zijn huidige vorm onacceptabel geacht. Minister Schiller (D) deelde dit standpunt. Tevens zijn adviezen van het monetaire comité besproken. Deze stellen dat de economische politiek en het loon- en prijsbeleid beter gecoördineerd moet worden. De bespreking van de fiscale harmonisatie had voor Nederland positief nieuws; van een voor Nederland ongunstig systeem van belastingheffing werd afgezien.
Zie ook