Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.g. Crisis in de WEU.
Minister Luns bericht dat Nederland een gematigd standpunt heeft ingenomen in de crisis in de WEU die het gevolg is van publicaties over een gesprek tussen president De Gaulle en ambassadeur Soames (GB). Er zou zijn gesproken over de toekomstige EEG machtsverhoudingen in het licht van een eventueel directoraat van de vier grote Europese landen. Luns wijst erop dat het Franse verzet tegen toetreding van de Britten de Europese integratie problematiseert. Duitsland financiert het landbouwbeleid in de hoop op politieke eenheid, maar gezien deze steeds onwaarschijnlijker wordt neemt de Duitse bereidheid tot omvangrijke bijdrages af.