Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.i+j. Associatie van Marokko en Tunesiƫ en onderhandelingen tussen de EEG en Spanje. Nederland stelt als voorwaarde voor associatie van Marokko en Tunesiƫ dat een bevredigende regeling wordt getroffen met Israel.
Omdat in Spanje de uitzonderingstoestand is afgekondigd heeft de Tweede Kamer het kabinet per motie van Van der Stoel (PvdA) verzocht om niet in te stemmen met een nieuw onderhandelingsmandaat voor de Europese Commissie inz. een preferentieel handelsakkoord met Spanje. De regering is echter tegen omdat een dergelijke actie repercussies zal hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Zie ook