Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.o. Voorstellen van de Europese commissie inzake de verwerking van mager melkpoeder en boter tot veevoeder.
De commissie wil deze verwerking gaan subsidieren. Dat betekent dat er minder vismeel, dat vooral door ontwikkelingslanden geleverd wordt, gebruikt zal worden. Een oplossing wordt gezocht in een communautair voedselprogramma. Minister Lardinois zal in Brussel pleiten voor een kleinschaliger en korter subsidieprogramma. Daarnaast zal hij naast enkele andere zaken voorstellen de komende jaren een gemeenschappelijk zuivelhulpbeleid op te zetten.
Besloten wordt dat Lardinois, De Koster, Witteveen en de minister-president het Nederlandse standpunt in Brussel zullen formuleren.