Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.f. Griekenland en de Raad van Europa. In de media is het beeld ontstaan dat de Nederlandse regering de motie Van der Stoel, die inhield dat Nederland in de Raad van Europa zou voorstellen Griekenland haar lidmaatschap te ontnemen, niet wil uitvoeren. De regering acht de motie uitvoerbaar maar wijst op de praktische gevolgen. Het zou inhouden dat de Grieken tegenmaatregelen zouden nemen die schadelijk kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland zal in de Raad van Europa een afwijzend standpunt innemen t.a.v. het Grieks lidmaatschap en het lidmaatschap van Griekenland ter sprake brengen, maar alleen op stemming aandringen als duidelijk is dat een twee derde meerderheid gehaald kan worden.